Tin mới

Chậm đóng BHXH có phải nộp thêm tiền lãi không?

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, người sử dụng lao động có hành vi trốn đóng, chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo q...

Xem thêm


Warning: file_put_contents(./log/1505827028_3223_600.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91