Tin mới

Tăng lương tối thiểu 2018: Doanh nghiệp than khó

Dự kiến ngày 28/7 sẽ tiếp tục phiên thứ hai về điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018 Dự kiến ngày 28/7 sẽ tiếp tục phiên thứ hai về điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018. Theo ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao ...

Xem thêm


Warning: file_put_contents(./log/1501065874_4395_379.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91