Tin mới

Hỗ trợ Bắc Ninh – Tập huấn về quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường

Ngày 18/8/2017, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động đã hỗ trợ Bắc Ninh thực hiện  Tập huấn về quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường.  Đối tượng tham gia tập huấn là các hoà giải viên lao động v...

Xem thêm


Warning: file_put_contents(./log/1503556413_291_884.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91