Điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp

Những điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp là vấn đề không chỉ được người lao động, người sử dụng lao động mà toàn thể xã hội đều vô cùng quan tâm. Để giúp các thành viên trong Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam (IRnet) tìm hiểu rõ hơn, ngày 19/9/2017, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động đã tổ chức toạ đàm về vấn đề này.

IMG_1673_Fotor

Ngoài các thành viên IRnet, tham dự toạ đàm có đại diện của Vụ Bảo hiểm xã hội, Cục Việc làm và một số đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH.

IMG_1677_Fotor

Các nội dung chính được các đại biểu trao đổi và thảo luận bao gồm:

– Về bảo hiểm xã hội:

  • Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
  • Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
  • Chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất
  • Thời gian đóng bảo hiểm xã hội
  • Một số chính sách mới về bảo hiểm xã hội

– Về bảo hiểm thất nghiệp:

  • Quy định pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp
  • Các nguyên tắc đóng, hưởng của bảo hiểm thất nghiệp

IMG_1680_Fotor

Trong đó, nhiều câu hỏi đã được đặt ra liên quan đến việc tính thời gian tích luỹ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bị doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội, người lao động làm việc sau tuổi nghỉ hưu, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội …

IMG_1684_Fotor

Đây là những nội dung có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Dự kiến hoạt động tiếp theo của Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam sẽ là chủ đề về tiền lương – một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của quan hệ lao động.

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1579499523_7942_552.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91