Tuyên bố năm 1998 và 8 công ước cơ bản của ILO

Trân trọng giới thiệu ấn phẩm song ngữ: "T uyên bố 1998 của ILO về Những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và những Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế"

Hội nghị lao động quốc tế lần thứ 86 họp tại Geneve tháng 6 năm 1998 đã thông qua  Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động , xác định bốn nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động, bao gồm: quyền tự...

Xem thêm

8 Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)

  Để giúp bạn đọc tham khảo như một tài liệu trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động trân trọng giới thiệu ấn phẩm: “8 Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế...

100 thuật ngữ thông dụng nhất về quan hệ lao động được quốc tế sử dụng

Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động đã tiến hành sưu tập, nghiên cứu và tổng hợp các thuật ngữ về quan hệ lao động từ các văn bản chính thức của 11 quốc gia, 4 tổ chức quốc tế... từ đó đã ch...


Warning: file_put_contents(./log/1566511099_5452_203.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91