Nghị định số 153/2016/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng đối với người lao động năm 2017

Đầu năm 2017 sẽ chính thức điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng lên mức 2,58-3,75 triệu đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trên cả nước. Tính trung bình, mức lương tối thiểu vùng này đã tă...

Xem thêm

Quyết định 22/2015/QĐ-TTg quy định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Quyết định 22/2015/QĐ-TTg quy định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước th...

Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Người lao động tham gia cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật trong thời gian tham gia đình công.  


Warning: file_put_contents(./log/1566514771_1081_551.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91