Nghị định số 153/2016/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng đối với người lao động năm 2017

Đầu năm 2017 sẽ chính thức điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng lên mức 2,58-3,75 triệu đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trên cả nước. Tính trung bình, mức lương tối thiểu vùng này đã tă...

Xem thêm


Warning: file_put_contents(./log/1573801241_7976_846.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91