Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

   

Kinh tế Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới khi nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với nhiều cơ hội mới mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, tr...

Xem thêm

Trung gian hòa giải

Mới đầu, mục tiêu chủ yếu của thủ tục giải quyết TCLĐ là nhằm hướng đến một sự giải quyết hòa bình, trật tự, để tránh các bên phải sử dụng đến các biện pháp đình công hay đóng cửa DN. Qua nhiều năm, mục tiêu của hò...

Sách: "Mô hình quan hệ lao động ở Việt Nam"

Kinh nghiệm  thế giới cho thấy mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế đều hình thành nên một hệ thống QHLĐ phù hợp với nền kinh tế đó. Trong bối cảnh  sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động và Luật công đoàn, v iệc  xây ...

Thấy gì qua diễn biến cuộc đình công tại công ty Endo Stainless stell

Sau cuộc đình công của  100% công nhân,  NSDLĐ không thương lượng và cũng không đáp ứng bất cứ yêu sách nào của NLĐ, thậm chí còn có quyết định sa thải toàn bộ những NLĐ tham gia đình công (với lý do sau 5 ngày NLĐ tự ý b...

Công đoàn và quan hệ lao động trong bối cảnh kinh tế thị trường tại Việt Nam

" Công đoàn và quan hệ lao động trong bối cảnh kinh tế thị trường tại Việt Nam"  có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin và kinh nghiệm thực tiễn có giá trị tham khảo tốt cho quá trình đổi mới tổ chức, nội dung và ...

Cải thiện hiệu quả giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp có thể được ngăn ngừa và giải quyết bằng các hành động của chính các bên, mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba.  Nó cũng có thể được ngăn chặn hoặc giải quyết bằng các dịch vụ của các cơ quan quản lý...

Quan hệ lao động, QHLD,  Người lao động, tiền công tiền lương, IR, Bùi Sỹ Lợi, Nguyễn Mạnh Cường, Nhà báo Thu Hà
Những vấn đề cơ bản của quan hệ lao động trong kinh tế thị trường

QHLĐ được xây dựng trên cơ sở quyền và lợi ích. Quyền là bắt buộc còn lợi ích là tự nguyện thỏa thuận. Biện pháp hành chính có thể thực thi quyền bắt buộc, nhưng những vấn đề về lợi ích phải được hai bên tự thương ...

Một số khái niệm về tranh chấp lao động tập thể và đình công

Tranh chấp lao động và đình công là hai trong số các hình thức tương tác giữa các chủ thể trong QHLĐ. Các hình thức chủ yếu của QHLĐ tập thể như: đình công, lãn công, làm việc cầm chừng, hạn chế làm việc, tẩy chay, chiếm xưởng...

Đảm bảo quyền đình công dưới góc độ nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức

Dưới góc độ nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức, tác giả Phan Thị Thanh Huyền - Đại học Công đoàn đã có bài phân tích  thực trạng các quy định của pháp luật về quyền đình công, từ đó   đưa ra một số kiến nghị ...

Hành xử phải đúng vai

Lại bàn về sự việc nghỉ ốm hàng loạt của phi công Vietnam Airline trong thời gian qua,Tiến sĩ Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương đã phân tích dưới góc độ hội nhập kinh tế.  Xin giới thiệu cùng...

Quy trình thương lượng tập thể trong quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay

Nhằm làm rõ bản chất quá trình thương lượng tập thể, tác giả Nguyễn Huy Khoa - Đại học Công Đoàn đã phân tích thực trạng các quy định của pháp luật và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quy trình TLTT tro...


Warning: file_put_contents(./log/1566516039_2172_459.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91