Bình Dương: Tập huấn nghiệp vụ hoà giải và giải quyết tranh chấp lao động

Đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý về lao động của địa phương, ngày 24/8/2017, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động đã hỗ trợ tỉnh Bình Dương tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ hoà giải v...

Xem thêm

Tập huấn thí điểm Nghiệp vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động

CIRD và các chuyên gia với sự hỗ trợ của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã tiến hành xây dựng Bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động. Với nhiều câu hỏi thực tế, bài tập tình huống, các...

Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể ở Australia

Pháp luật có thể điều chỉnh và đặt ra những giới hạn nhất định đối với quá trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể song vẫn đảm bảo một cách rộng rãi quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp.

Chương trình tập huấn nghiệp vụ hoà giải và trọng tài lao động

Căn cứ Điều 195 Bộ luật Lao động 2012, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Quan hệ lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) xây dựng chương trình và thực hiện các khóa tập huấn nghiệp vụ hòa giải và trọng tài lao động.  

Tập huấn kỹ năng hoà giải trong thương lượng và giải quyết tranh chấp lao động

Gần 40 hoà giải viên ở tất cả các quận, huyện của thành phố Hải Phòng đã được trau dồi một số kỹ năng cơ bản sử dụng trong quá trình hoà giải, nhằm chủ động hơn trong công việc ngăn ngừa tranh chấp lao động


Warning: file_put_contents(./log/1579502336_3946_168.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91