Thành lập Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Ngày 24/5/2017, Bộ LĐTB&XH ban hành Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương được thành lập trên cơ c...

Xem thêm

Tập huấn thí điểm Nghiệp vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động

CIRD và các chuyên gia với sự hỗ trợ của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã tiến hành xây dựng Bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động. Với nhiều câu hỏi thực tế, bài tập tình huống, các...

Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể ở Australia

Pháp luật có thể điều chỉnh và đặt ra những giới hạn nhất định đối với quá trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể song vẫn đảm bảo một cách rộng rãi quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp.

Chương trình tập huấn nghiệp vụ hoà giải và trọng tài lao động

Căn cứ Điều 195 Bộ luật Lao động 2012, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Quan hệ lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) xây dựng chương trình và thực hiện các khóa tập huấn nghiệp vụ hòa giải và trọng tài lao động.  

Tập huấn kỹ năng hoà giải trong thương lượng và giải quyết tranh chấp lao động

Gần 40 hoà giải viên ở tất cả các quận, huyện của thành phố Hải Phòng đã được trau dồi một số kỹ năng cơ bản sử dụng trong quá trình hoà giải, nhằm chủ động hơn trong công việc ngăn ngừa tranh chấp lao động

Trọng tài lao động: 6 năm chưa xử vụ nào

Theo báo cáo về tình hình giải quyết tranh chấp lao động tại TP.HCM trong đề án “Phát triển quan hệ lao động tại TP.HCM giai đoạn 2014-2020” vừa được UBND TP.HCM phê duyệt, mặc dù được thành lập từ năm 2008 nhưng đến nay Hội đ...


Warning: file_put_contents(./log/1503557134_8006_438.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91