Quản lý Nhà nước về quan hệ lao động ở một số nước

Các quốc gia có những mô hình quản lý nhà nước khác nhau tùy thuộc vào điều kiện, thể chế và tổ chức bộ máy, song nhìn chung quản lý nhà nước về quan hệ lao động có 3 chức năng chính được thể hiện ...

Xem thêm

Chính sách nâng cao đời sống cho NLĐ trong KCN - KKT góp phần xây dựng QHLĐ hài hòa

K hó khăn về nhà ở, v ăn hóa đời sống nghèo nàn, t hiếu chỗ gửi trẻ ... là những vấn đề quan trọng mà NLĐ làm việc tại các KCN phải đối mặt hàng ngày. Trong khi đó, các chính sách hỗ trợ,  chăm lo đời sống NLĐ vẫn cò...

Thực thi cam kết TPP - cơ hội và thách thức

Có thể kỳ vọng gì về tác động của Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với nền kinh tế và những thách thức nào Việt Nam sẽ phải đối mặt?

Lương tháng 13 có được coi là thưởng Tết?

Trong những ngày cuối năm 2013, dư luận rất quan tâm các khoản lương thưởng Tết, cụ thể là khái niệm "lương tháng 13" với người lao động


Warning: file_put_contents(./log/1573803484_8185_755.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91