Cam kết lao động trong FTA thế hệ mớ bao gồm TPP và vai trò của ILO

Tiếp nối các tọa đàm trong khuôn khổ hoạt động của Mạng lưới Quan hệ lao động VIệt Nam, ngày 7/9/2016, CIRD tổ chức tọa đàm với chủ đề: "Cam kết lao động trong FTA thế hệ mới bao gồm TPP và vai trò của ILO". Đây là tọa đàm số 10 trong năm 2016. Tọa đàm có sự tham dự của các thành viên thuộc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam.

Khó mà có thể phủ nhận xu hướng đưa vấn đề lao động vào các FTA trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đối với Việt Nam, những cam kết về lao động, đặc biệt là trong TPP cũng tạo ra không ít khó khăn và thách thức từ quá trình đàm phán cho đến khi thực thi cam kết. Tọa đàm đã tập trung thảo luận về những khó khăn này và sự hỗ trợ tích cực của Tổ chức Lao động Quốc tế trong hiện tại cũng như tương lai.

Một số hình ảnh trong tọa đàm:

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1574354706_9505_134.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91