Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

   

Kinh tế Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới khi nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với nhiều cơ hội mới mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, tr...

Xem thêm

Hành xử phải đúng vai

Lại bàn về sự việc nghỉ ốm hàng loạt của phi công Vietnam Airline trong thời gian qua,Tiến sĩ Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương đã phân tích dưới góc độ hội nhập kinh tế.  Xin giới thiệu cùng...

Quy trình thương lượng tập thể trong quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay

Nhằm làm rõ bản chất quá trình thương lượng tập thể, tác giả Nguyễn Huy Khoa - Đại học Công Đoàn đã phân tích thực trạng các quy định của pháp luật và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quy trình TLTT tro...

Đại diện thương lượng phía tập thể lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung p hân tích thực trạng các quy định của pháp luật và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về đại diện thương lượng tập thể từ phía tập thể lao động trong doanh nghiệp ở V...

Hội đồng tiền lương quốc gia Sigapore

Trong khi chính phủ ở nhiều nước chỉ giới hạn vai trò của họ trong QHLĐ là cung cấp khung pháp lý cơ bản và thường áp dụng phương pháp “không can thiệp”, chính phủ Singapore đóng vai trò quan trọng trong QHLĐ, đặc biệt trong việc t...

Hội đồng trọng tài lao động ở Việt Nam

Báo cáo các địa phương cho thấy, mặc dù đội ngũ hội đồng trọng tài đều là những người có trình độ và thâm niên công tác trong lĩnh vực liên quan đến QHLĐ. Tuy nhiên, Hội đồng TTLĐ hầu như chưa có cơ hội tiến hành một cuộ...

Thấy gì sau một năm hoạt động của Hội đồng Tiền lương quốc gia?

HĐTLQG ra đời và đi vào hoạt động đánh dấu một bước chuyển về cơ chế xác định lương tối thiểu do Chính phủ đưa ra phương án sang cơ chế tham vấn ba bên trong việc xây dựng và đề xuất phương án lương tối thiểu.

Thành lập CĐ vì mục tiêu thương lượng tập thể - Bước đột phá của CĐ các KKT Hải Phòng

Việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo phương pháp mới - gắn với thương lượng tập thể để đáp ứng những mong muốn thiết thực của công nhân trong QHLĐ; tôn trọng ý kiến và quyền đề cử, ứng cử, bầu của của công nh...

Kinh nghiệm xây dựng thoả ước lao động tập thể có nội dung thật - Cty Mabuchi Motor Việt Nam

Trải qua 2 lần ký kết TƯLĐTT, tuy nhiên, thỏa ước của CTy vẫn còn mang nặng tính hình thức, chủ yếu là sao chép lại Bộ luật lao động. Đã có 03 vụ ngừng việc tập thể của NLĐ kể từ khi công ty thành lập đến năm 2008. Nhận th...

Kinh nghiệm quốc tế - các biện pháp pháp chế thúc đẩy thương lượng tập thể

Ở tất cả mọi nơi, việc NSDLĐ từ chối thương lượng là một cản trở lớn mà công đoàn gặp phải. Một số nước đã thông qua các quy định pháp luật nhằm “buộc” NSDLĐ tham gia thương lượng. Đó là một dạng cơ chế luật đ...

Đối thoại tại nơi làm việc - hình thức đối thoại xã hội thúc đẩy QHLĐ hài hoà, ổn định và tiến bộ trong DN

Theo định nghĩa của tổ chức ILO: ĐTXH bao gồm tất cả các hình thức đàm phán, tham vấn hoặc đơn giản là trao đổi thông tin giữa cả ba hoặc hai trong số các đại diện NLĐ, Chính phủ vàNSDLĐ về các vấn đề lợi ích chung liên quan ...


Warning: file_put_contents(./log/1569130806_9198_711.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91