Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

   

Kinh tế Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới khi nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với nhiều cơ hội mới mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, tr...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp lao động, đình công

Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động: Dựa trên lợi ích thực sự của mỗi bên; Tôn trọng và ưu tiên tối đa quyền tự quyết của mỗi bên; Tuân thủ trình tự và thủ tục pháp luật quy định; Gắn với những biện pháp nhằm ...

Vấn đề Quan hệ lao động theo "Điểm lại Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam" - World Bank

Hệ thống quan hệ lao động tại Việt Nam có phản ánh các tồn tích của thời kỳ kinh tế kế hoạch tập trung?  Tổng LĐLĐ và các tổ chức công đoàn trực thuộc đảm trách nhiều vai trò khác nhau song không thống nhất với nhau dẫn ...

Một số tác động của việc gia nhập TPP đối với lao động và Công đoàn ở Việt Nam

Cho đến thời điểm này, tiến trình đàm phán vẫn chưa kết thúc và nội dung đàm phán vẫn chưa được công kha. Theo thông tin nội bộ, tiến trình đàm phán còn vướng mắc ở nhiều điểm, trong đó vấn đề về lao động là điểm quan tr...

Bàn về hài hòa trong quan hệ lao động

Những vấn đề trọng yếu của QHLĐ như v iệc làm, tiền lương, lợi ích kinh tế thường phát sinh mâu thuẫn và đình công,  đã được các quốc gia công nghiệp trải qua hàng trăm năm, nhưng VN vẫn đang đi những đoạn đầu tiên.

Trung gian hòa giải

Mới đầu, mục tiêu chủ yếu của thủ tục giải quyết TCLĐ là nhằm hướng đến một sự giải quyết hòa bình, trật tự, để tránh các bên phải sử dụng đến các biện pháp đình công hay đóng cửa DN. Qua nhiều năm, mục tiêu của hò...

Thấy gì qua diễn biến cuộc đình công tại công ty Endo Stainless stell

Sau cuộc đình công của  100% công nhân,  NSDLĐ không thương lượng và cũng không đáp ứng bất cứ yêu sách nào của NLĐ, thậm chí còn có quyết định sa thải toàn bộ những NLĐ tham gia đình công (với lý do sau 5 ngày NLĐ tự ý b...

Cải thiện hiệu quả giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp có thể được ngăn ngừa và giải quyết bằng các hành động của chính các bên, mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba.  Nó cũng có thể được ngăn chặn hoặc giải quyết bằng các dịch vụ của các cơ quan quản lý...

Quan hệ lao động, QHLD,  Người lao động, tiền công tiền lương, IR, Bùi Sỹ Lợi, Nguyễn Mạnh Cường, Nhà báo Thu Hà
Những vấn đề cơ bản của quan hệ lao động trong kinh tế thị trường

QHLĐ được xây dựng trên cơ sở quyền và lợi ích. Quyền là bắt buộc còn lợi ích là tự nguyện thỏa thuận. Biện pháp hành chính có thể thực thi quyền bắt buộc, nhưng những vấn đề về lợi ích phải được hai bên tự thương ...

Một số khái niệm về tranh chấp lao động tập thể và đình công

Tranh chấp lao động và đình công là hai trong số các hình thức tương tác giữa các chủ thể trong QHLĐ. Các hình thức chủ yếu của QHLĐ tập thể như: đình công, lãn công, làm việc cầm chừng, hạn chế làm việc, tẩy chay, chiếm xưởng...

Đảm bảo quyền đình công dưới góc độ nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức

Dưới góc độ nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức, tác giả Phan Thị Thanh Huyền - Đại học Công đoàn đã có bài phân tích  thực trạng các quy định của pháp luật về quyền đình công, từ đó   đưa ra một số kiến nghị ...


Warning: file_put_contents(./log/1563859501_1516_891.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91