Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

   

Kinh tế Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới khi nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với nhiều cơ hội mới mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, tr...

Xem thêm

Quan hệ lao động khi gia nhập TPP và AEC: Cơ hội và thách thức?

CIRD xin giới thiệu cùng bạn đọc bài phân tích của Ths Hoàng Thị Thu Thuỷ đăng trên tạp chí Tài chính kỳ I tháng 9/2016

Quyền Tổ chức và Thương lượng tập thể của người lao động

Về hình thức quyền tổ chức và thương lượng tập thể có thể được xác lập ở nhiều cấp độ khác nhau:  Các công ước quốc tế;  Các hiệp định thương mại tự do (FTA);  Các bộ quy tắc ứng xử (CoC);  Luật phá...

viet my copy
TPP, OBAMA VÀ CƠ HỘI CHO VIỆT NAM

Chuyến viếng thăm của tổng thống Obama dự kiến vào ngày 23/5 được cho là mang tính chính trị nhưng chắc chắn cũng sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Những thách thức chủ yếu của Công đoàn khi VN phê chuẩn và thực thi TPP

Cam kết lao động trong TPP cùng với kế hoạch của VN và Hoa Kỳ về tăng cường thương mại và lao động đã đặt ra thách thức cho Công đoàn VN - Phân tích của  ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức,  TLĐLĐVN tạ...

Vietnam Report
Những tác động của Hiệp định TPP đến triển vọng phát triển, hội nhập của Việt Nam trong năm 2016

Những cam kết của TPP ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động kinh doanh của DN;  Những thế mạnh và bất lợi đáng kể hiện nay của DN khi bước vào cuộc cạnh tranh với các đối thủ thuộc khối TPP;  Những giải pháp theo DN ...

Sau 8 năm đàm phán, ngày 22/11/2015, các nhà lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã đi đến ký kết và tuyên bố thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Nguồn: internet
Cộng đồng kinh tế Asean và những tác động đến Việt Nam

AEC chủ yếu chỉ là sự liên kết, hợp tác giữa các chính phủ trong ASEAN trong việc mở cửa và tự do hóa nhiều hơn đối với thương mại, đầu tư và di cư lao động trong nội khối

Chủ thể thương lượng tập thể theo pháp luật lao động Việt Nam và một số kiến nghị

Các vấn đề đặt ra đối với tính độc lập, đại diện và chính danh của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; quy định về tổ chức đại diện NSDLĐ

Khai thác lợi thế từ Cộng đồng Kinh tế ASEAN

AEC gồm có 4 hiệp định là ATIG (hàng hóa di chuyển tự do), AFAS (dịch vụ di chuyển tự do), ACIA (vốn di chuyển tự do/đầu tư tự do) và MNP (nhà đầu tư/người lao động chuyên môn di chuyển tự do) tạo nên một thị trường chung và không...

Thiết lập và vận hành các kênh đối thoại tại nơi làm việc

Các hình thức đối thoại cơ bản bao gồm: thông tin, tham vấn hoặc thương lượng. Các nguyên tắc đối thoại cần lưu ý: đối thoại phải xoay quanh các nội dung thật và xuất phát từ lợi ích thực sự của các bên; kênh đối th...


Warning: file_put_contents(./log/1579497949_8076_398.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91