Bình Dương: Hội thảo tham vấn về chính sách pháp luật liên quan đến quan hệ lao động

Ngày 25/8/2017, tại Bình Dương, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động đã phối hợp với Dự án Việc làm tốt hơn (Better Work Việt Nam) tổ chức Hội thảo tham vấn về chính sách pháp luật liên quan đến quan hệ lao động. ...

Xem thêm


Warning: file_put_contents(./log/1576143300_0051_252.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91