Đăng ký tham gia Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam - IR Net Vietnam

Trong những năm qua, một cộng đồng những người làm những công việc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới lĩnh vực quan hệ lao động đã và đang được hình thành, bao gồm các cán bộ làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước, công đoàn, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, các cơ sở giảng dạy và nghiên cứu và các chuyên gia tư vấn quan hệ lao động. Mỗi cá nhân, tổ chức trong cộng đồng đó đều đang sở hữu và tiếp tục phát triển những tài sản riêng của mình - đó là những kiến thức, kỹ năng, thông tin, tài liệu, sách vở đa dạng về quan hệ lao động tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Nếu khối tài sản đó được kết nối lại thì sẽ tạo thành một nguồn tài nguyên kiến thức, thông tin lớn về quan hệ lao động tại Việt Nam. Và khi đã được kết nối thì nguồn tài nguyên đó lại tiếp tục được sinh sôi, phát triển rộng hơn, trở thành nguồn tài nguyên của xã hội, góp phần quan trọng vào việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Để hình thành và phát triển nguồn tài nguyên quý giá này của xã hội, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động có sáng kiến hình thành Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam (gọi tắt là IR Net Vietnam), bao gồm các nhà nghiên cứu, giảng dạy, các nhà làm chính sách và quản lý ở cấp trung ương và địa phương, các đại diện của tổ chức công đoàn, tổ chức giới sử dụng lao động, các hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia tư vấn và các cá nhân khác có quan tâm tới lĩnh vực quan hệ lao động.

Để trở thành thành viên của IR Net Vietnam, các bạn vui lòng nghiên cứu kỹ Thông tin cơ bản về Mạng lưới và đăng ký bằng một trong những cách sau:
- Gửi email tới địa chỉ irnet@cird.gov.vn; hoặc
- Gửi thư trực tiếp tới địa chỉ: Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ phát triển QHLĐ, Số 2 Đinh Lễ, Hà Nội; hoặc
- Gửi thông tin qua facebook của Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động; hoặc
-       Đăng ký trực tiếp tại đây.
 
Thông tin các bạn cần cung cấp:
1. Họ và tên;
2. Chức vụ, Đơn vị công tác (nếu có);
3. Địa chỉ cơ quan;
4. Điện thoại liên hệ: Điện thoại cơ quan (nếu có), ĐTDĐ;
5. Địa chỉ email.
 
Rất mong nhận được sự ủng hộ tích cực của các bạn!
 
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ LAO ĐỘNG
 

 


Warning: file_put_contents(./log/1579499870_4057_918.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91