Tổ chức và liên hệ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Center for Industrial Relations Development

 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04)39369803

Fax: (04) 39393027

Email: admin@cird.gov.vn

Website: http://cird.gov.vn/

 

Văn phòng

Điện thoại: (04)39369803

Email: vp@cird.gov.vn

 

Phòng Đối thoại - Thương lượng

Điện thoại: (04)39369804

 

Phòng Thông tin - Phân tích

Điện thoại: (04)39369805


Warning: file_put_contents(./log/1579498797_4227_722.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91