Tìm kiếm
Công ước số 158 Công ước về chấm dứt việc sử dụng lao động do người sử dụng lao động chủ động
Công ước số 14 Về áp dụng nghỉ hàng tuần cho các cơ sở công nghiệp
Cong uoc so 29 Lao động cưỡng bức
Công ước số 77 Kiểm tra y tế cho trẻ em và thiếu niên (ngành công nghiệp)
Công ước số 78 Kiểm tra y tế cho trẻ em và thiếu niên (các ngành phi công nghiệp)
Công ước số 81 Thanh tra lao động
Công ước số 87 Tự do hiệp hội và Bảo vệ quyền được tổ chức
Công ước số 94 Những điều khoản lao động (Hợp đồng do cơ quan công ký kết)
Công ước số 95 Bảo vệ tiền lương
Công ước số 97 Người lao động di trú

Warning: file_put_contents(./log/1573982526_538_365.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91