Tọa đàm số 1 IR Net Vietnam: "Điều khoản lao động và công đoàn trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) thế hệ mới"

Cập nhật lúc: 02-10-2014 11:19:26

 
Ngày 19/9/2014, tại Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động đã tổ chức tọa đàm đầu tiên trong chuỗi tọa đàm về Quan hệ lao động trong khuôn khổ IR Net Vietnam với chủ đề: “Điều khoản lao động và công đoàn trong các FTA thế hệ mới” nhằm giới thiệu xu hướng đưa điều khoản về lao động và công đoàn vào các Hiệp định thương mại tự do trên thế giới và nội dung cơ bản của các điều khoản này.Đây là chủ đề có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình đàm phán một số FTA quan trọng. 
 
Diễn giả chính: Ông Nguyễn Mạnh Cường, thành viên Đoàn Đàm phán Chính phủ về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
 
Thành phần đại biểu: Dự án Quan hệ lao động Việt Nam - ILO, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên quan.
 


Warning: file_put_contents(./log/1576140018_7965_230.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91