Thông tin cơ bản về Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam

Cập nhật lúc: 31-10-2014 15:19:33

1. Tên gọi
 
"Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam"
 
Tên gọi tắt: IR Net Viet Nam

2. Mục tiêu
 
Mạng lưới có mục tiêu duy nhất là chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nâng cao năng lực nghiệp vụ về quan hệ lao động của các thành viên. Hoạt động của Mạng lưới tuyệt đối không mang tính chính trị, không mang tính kinh doanh, thương mại.
 
3. Tính chất của Mạng lưới
 
Mạng lưới không là một tổ chức hay hiệp hội, không có tư cách pháp nhân. Mạng lưới chỉ là một cơ chế kết nối giữa các thành viên, mang tính tự nguyện, vì mục đích trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.

4. Thành viên
 
Thành viên được mời tham gia vào mạng lưới gồm:
 
 • Các nhà làm chính sách và quản lý nhà nước ở cấp trung ương;
 • Cán bộ công đoàn các cấp;
 • Cán cán bộ làm ở các tổ chức giới sử dụng lao động, hiệp hội doanh nghiệp;
 • Các nhà nghiên cứu, giảng dạy, chuyên gia tư vấn về quan hệ lao động;
 • Các cán bộ thực hiện công tác quan hệ lao động tại các địa phương;
 • Cán bộ công đoàn, người lao động và người sử dụng lao động tại doanh nghiệp;
 • Các đối tượng khác quan tâm tới lĩnh vực quan hệ lao động.
Sự tham gia của các thành viên hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện.

5. Các hoạt động của Mạng lưới
 
Mạng lưới có 3 hình thức hoạt động chính sau:
 • Các hội thảo, tọa đàm khoa học, diễn đàn trao đổi tại phòng họp hoặc trực tuyến: các buổi hội thảo, tọa đàm có thể do Mạng lưới đứng ra tổ chức, hoặc các thành viên hay cơ quan của thành viên trong Mạng lưới tổ chức và mời các thành viên khác dự (đối tượng thích hợp với nội dung của hội thảo, tọa đàm).
 • Các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, tư vấn: Các hoạt động sẽ được tổ chức trên cơ sở sáng kiến của các thành viên hoặc nhu cầu của xã hội. Các thành viên thích hợp có thể được các thành viên khác mời tham gia hoặc chủ trì các hoạt động nghiên cứu khoa học hay tư vấn. Kết quả nghiên cứu có thể được chia sẻ trong Mạng tùy nội dung và điều kiện cho phép.
 • Trao đổi, chia sẻ các tài liệu, ấn phẩm, sách về quan hệ lao động: các thành viên Mạng lưới có thể chia sẻ với nhau những tài liệu, ấn phẩm, sách ở dạng bản in hoặc bản mềm. (Lưu ý các tài liệu chia sẻ phải là những tài liệu được phép phổ biến, không có nội dung bị pháp luật cấm hoặc không được phép phổ biến).
6. Điều kiện đảm bảo hoạt động của Mạng lưới
 
Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động sẽ đóng vai trò là Ban thư ký và đầu mối điều phối hoạt động của Mạng lưới. Mạng lưới sẽ duy trì hoạt động chủ yếu thông qua phương tiện thông tin điện tử. Kinh phí cho các hoạt động cụ thể của Mạng lưới sẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể có thông báo của ban tổ chức hoạt động đó.
 
7. Quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên
 
Các thành viên đăng ký tham gia Mạng lưới, không phân biệt chức vụ, vị trí, học hàm, học vị... đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Cụ thể:
 • Quyền lợi: được hưởng từ nguồn tài nguyên tri thức do các thành viên Mạng lưới đóng góp và phát triển.
 • Trách nhiệm: trên cương vị của mình, đóng góp hết sức mình để làm giàu thêm nguồn tài nguyên tri thức và thông tin của Mạng lưới.
8. Địa chỉ và đầu mối liên lạc
 
Địa chỉ thư tín: Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, số 2 Đinh Lễ, Hà Nội.
 
Địa chỉ email: irnet@cird.gov.vn
 
Đầu mối liên lạc: 
 
                     Điều phối Mạng lưới:         
 
                                          Nguyễn Mạnh Cường
 
                                          Tel: (04) 39393026; Mobile: 0903 231 790
 
                                          Email: cuong@cird.gov.vn
 
                     Thư ký Mạng lưới:
 
                                          Nguyễn Phương Nga
 
                                          Tel: (04) 39369803; Mobile: 0902 140 099
 
                                          Fax: (04) 39393027
 
                                          Email: nga@cird.gov.vn

Tin liên quan

Warning: file_put_contents(./log/1569133186_7366_113.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91