Tọa đàm định kỳ về Quan hệ lao động

Cập nhật lúc: 31-10-2014 15:39:00

Trong khuôn khổ IR Net Vietnam, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động tổ chức tọa đàm định kỳ dự kiến mỗi tháng một hoặc hai lần về các chủ đề liên quan tới quan hệ lao động đang được xã hội quan tâm. Mục đích của chuỗi tọa đàm này là:

  • Trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn về quan hệ lao động;
  • Đóng góp vào việc cải thiện chính sách và thực tiễn về quan hệ lao động;
  • Củng cố, phát triển IR Net Vietnam.

Chủ đề cho chuỗi tọa đàm nói trên có thể là bất cứ vấn đề nào liên quan đến quan hệ lao động như quy định pháp luật về lao động và quan hệ lao động, các thiết chế quan hệ lao động, chủ thể quan hệ lao động, những thực tiễn và phát triển mới về quan hệ lao động (bao gồm cả những thực tiễn tốt và thực tiễn không tốt)… Mỗi tọa đàm sẽ thảo luận một chủ đề, được lựa chọn dựa trên đề xuất của cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc của chính các thành viên IR Net Vietnam.

Trước mỗi tọa đàm, Trung tâm Hỗ trợ phát triển QHLĐ sẽ thông báo chủ đề tại địa chỉ: http://cird.gov.vn/news.php?cate=69  để những người quan tâm đăng ký tham dự. 

Đầu mối liên hệ để đăng ký tham gia tọa đàm:

Văn phòng, Trung tâm hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động, Số 2 Đinh Lễ - Hà Nội, ĐT: 04. 3936 9803, email: irnet@cird.gov.vn

Các thông tin cần cung cấp: 

  • Tên chủ đề muốn tham gia;
  • Họ và tên;
  • Chức vụ, đơn vị công tác (nếu có);
  • Số điện thoại liên hệ: Điện thoại cơ quan (nếu có), ĐTDĐ;
  • Email.

Trung tâm hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động sẽ liên hệ với các cá nhân để xác nhận tham dự.

Tin liên quan

Warning: file_put_contents(./log/1576141431_5654_970.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91