Cơ chế tham vấn tại nơi làm việc ở Châu Âu

Cập nhật lúc: 18-06-2014 14:52:02

Tại Vương quốc Bỉ
 
Một trong những hình thức tham gia và đại diện chủ yếu của người lao động (NLĐ) tại nơi làm việc là Hội đồng lao động.
Hội đồng là cơ quan hai bên bao gồm đại diện do NLĐ bầu chọn trong cuộc “bầu cử xã hội” và đại diện do người sử dụng lao động (NSDLĐ) chỉ định trong số các nhân viên quản lý. Người tham gia trong cuộc bầu cử xã hội được chia làm 4 nhóm: lao động cổ trắng, lao động cổ xanh, lao động trẻ tuổi và quản lý. Trong 3 nhóm đầu, chỉ có tổ chức công đoàn được công nhận là đại diện cho lao động mới được tiến cử danh sách ứng viên.
Hội đồng phải được thành lập ở tất cả các DN có từ 100 lao động trở lên. NSDLĐ hoặc một đại diện của mình làm chủ tịch Hội đồng, một đại diện của NLĐ làm thư ký.
Hội đồng lao động họp ít nhất một lần mỗi tháng và có các quyền: Tiếp nhận thông tin, tham vấn và quyết định đối với một số vấn đề cụ thể; và thực hiện giám sát, đặc biệt là giám sát việc áp dụng các quy định về QHLĐ và xã hội…
Đại diện NLĐ trong Hội đồng và các ứng viên tham gia bầu cử vào Hội đồng không bị sa thải trừ trường hợp có “lý do chính đáng” được Tòa án Lao động chấp nhận.
 
Tại Cộng hòa Liên bang Đức
 
Hội đồng lao động (HĐLĐ) là một cơ quan của NLĐ và việc thành lập là không bắt buộc.
Điều kiện để thành lập HĐLĐ là doanh nghiệp (DN) có ít nhất 05 NLĐ có đủ tư cách bầu cử (nhân viên điều hành không được tham gia và không có quyền bầu cử cũng như không được ứng cử vào Hội đồng) và được khởi xướng bởi NLĐ hoặc một công đoàn đại diện cho NLĐ trong DN.
HĐLĐ có một số quyền được thông tin, tham vấn và cùng quyết định. Những vấn đề được cùng quyết định liên quan đến: nội quy lao động, thời gian làm việc, phương thức thanh toán lương, an toàn sức khỏe lao động… Hội đồng còn có quyền được thông tin và tham gia vào tất cả các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường trong DN và quyền được thương lượng về công việc trong lĩnh vực này.
Hội đồng hoạt động theo quy tắc: Đối với vấn đề của tập thể thì hai bên cùng quyết định và thể hiện bằng “thỏa ước lao động” hoặc một thỏa ước nửa chính thức; đối với vấn đề của cá nhân NLĐ thì hai bên cùng quyết định và thể hiện bằng một quyết định của HĐLĐ. Các quy định của luật và thỏa ước tập thể có hiệu lực cao hơn các quyền của HĐLĐ. Hội đồng không có quyền thương lượng tập thể hay tổ chức đình công.
Nhiệm kỳ của HĐLĐ là 4 năm, thành viên Hội đồng được bảo vệ không bị sa thải. Trung bình mỗi tháng HĐLĐ có 2-4 cuộc họp không có NSDLĐ tham gia và 0-9 cuộc họp có NSDLĐ tham gia. Chi phí hoạt động do NSDLĐ đài thọ, thành viên HĐLĐ được nghỉ làm việc một phần hoặc toàn phần để thực hiện các công việc của Hội đồng.
 
(Nguồn: Giới thiệu pháp luật về QHLĐ của một số nước trên thế giới, CIRD và Dự án QHLĐ Việt Nam-ILO).
 


Warning: file_put_contents(./log/1573986858_1644_622.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91