Giới thiệu pháp luật về quan hệ lao động của một số nước trên thế giới

Cập nhật lúc: 17-06-2014 15:15:31

 

Bộ Luật lao động 2012 và Luật công đoàn 2012 đã được ban hành và có hiệu lực cần được triển khai cho phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, việc tham khảo pháp luật của các nước về quan hệ lao động là rất hữu ích, đặc biệt đối với những nhà hoạch định chính sách, những nhà nghiên cứu và triển khai thực tiễn.

Mặc dù hệ thống luật pháp của mỗi quốc gia có quy định khác nhau về hình thức ban hành văn bản pháp luật, nội dung các quy định pháp luật, mức độ can thiệp của Nhà nước trong QHLĐ, mục tiêu cuối cùng của việc dựng hệ thống quan hệ lao động hài hòa, ổn định hướng tới xây dựng môi trường sản xuất – kinh doanh ổn định, góp phần phát triển kinh tế.

Vói mục tiêu trên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động đã tiến hành sưu tầm, biên dịch và xuất bản cuốn tài liệu tham khảo: “Giới thiệu pháp luật về quan hệ lao động của một số nước trên thế giới”.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.


Warning: file_put_contents(./log/1566513991_8343_901.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91