Những công ước và khuyến nghị của Tổ chức Lao động quốc tế về quan hệ lao động

Cập nhật lúc: 17-06-2014 15:16:10

 Kể từ khi thành lập năm 1919 tới nay, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã thông qua 188 Công ước và 199 Khuyến nghị  được gọi chung là những tiêu chuẩn lao động quốc tế, được chia thành 21 nhóm.

Nhóm về quan hệ lao động bao gồm 8 Công ước và 11 Khuyến nghị liên quan tới các nội dung: quyền của người lao động và người sử dụng lao động trong việc thành lập và gia nhập tổ chức đại diện cho quyền lợi của mình; quyền thương lượng tập thể và thúc đẩy hoạt động thương lượng tập thể; hợp tác hai bên tại nơi làm việc; đối thoại xã hội; tham vấn ba bên; hoạt động hòa giải và trọng tài lao động; thanh tra những khiếu nại về quan hệ lao động.

Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động đã tiến hành sưu tầm, biên tập và cho ra đời cuốn sách: “Những Công ước và Khuyến nghị của Tổ chức lao động quốc tế về quan hệ lao động” như một tài liệu tham khảo trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

 

 

 

 


Warning: file_put_contents(./log/1566481937_1263_730.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91