Nghị định 27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình

Cập nhật lúc: 29-05-2014 11:19:17

Ngày 07/04/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình.
Nội dung của Nghị định 27 như sau:
 
Chương I: Quy định phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng.
Chương II: Quy định về người ký kết hợp đồng lao động; cách thức ký kết hợp đồng lao động; cung cấp thông tin trước khi ký kết hợp đồng lao động; nội dung của hợp đồng lao động; quy định về thử việc; tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động; các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động; thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của NLĐ và NSDLĐ; trách nhiệm khi chấp dứt hợp đồng lao động.
Chương III: Quy định hình thức trả lương, thời hạn trả lương; tiền lương ngừng việc; khấu trừ tiền lương; tiền thưởng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trách nhiệm của NSDLĐ khi NLĐ bị ốm, bị bệnh.
Chương IV: Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với NLĐ sống cùng gia đình NSDLĐ; quy định thời gian nghỉ hàng tuần và nghỉ các ngày lễ, tết trong năm.
Chương V: Quy định an toàn vệ sinh lao động; trách nhiệm của NSDLĐ khi NLĐ bị tai nạn lao động.
Chương VI: Quy định kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; giải quyết tranh chấp lao động.
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/05/2014.
 
Tải văn bản: 27/2014/NĐ-CP


Warning: file_put_contents(./log/1574461532_5092_251.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91