Công văn 467/LĐTBXH-LĐTL về việc phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công

Cập nhật lúc: 22-05-2014 10:56:29

 
Ngày 26/02/2014, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn 467/LĐTBXH-LĐTL về việc phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công. 
 
Biện pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công:
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (1) triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật lao động; (2) thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động đối với những doanh nhiệp thường xảy ra tranh chấp lao động; (3) bổ nhiệm hoà giải viên lao động, kiện toàn Hội đồng trọng tài lao động; (4) tổ chức các buổi đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và NLĐ.
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiện toàn và nâng cao hoạt động hiệu quả của CĐCS, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng và yêu cầu của NLĐ để đề xuất với NSDLĐ thực hiện việc đối thoại, thương lượng để giải quyết kịp thời.
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vận động các tổ chức đại diện cho NSDLĐ thực hiện tốt các quy định pháp luật về lao động; tăng cường đối thoại, thương lượng với NLĐ, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp.
 
Tải văn bản: 467/LĐTBXH-LĐTL
 


Warning: file_put_contents(./log/1574463567_229_139.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91