Nghị định 44/2013/NĐ-CP về hợp đồng lao động

Cập nhật lúc: 22-05-2014 09:03:14

Ngày 10/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động.

Nội dung cơ bản của Nghị định gồm: Chương quy định về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động; về nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước và quy định trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh tra lao động và xử lý hợp đồng lao động vô hiệu.
Nghị định có hiệu lực thi kể từ ngày 01/7/2013. NĐ 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 và các quy định trước đây trái với quy định tại NĐ này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày NĐ này có hiệu lực.
Tải văn bản: 44/2013/NĐ-CP


Warning: file_put_contents(./log/1576139058_9413_890.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91