Nghị định về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

Cập nhật lúc: 12-05-2014 09:26:59

Nghị định về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

 

Để quy định chi tiết Điều 220 của Bộ luật Lao động, ngày 08/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2013/NĐ-CP quy định về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công, trong đó có quy định danh mục chi tiết tên một số doanh nghiệp thuộc 6 nhóm doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân mà việc đình công có thể đe dọa đến an ninh, quốc phòng, sức khỏe, trật tự công cộng, gồm: sản xuất điện có công suất lớn, truyền tải điện và điều độ hệ thống điện quốc gia; thăm dò và khai thác dầu khí, sản xuất, cung cấp khí, gas; bảo đảm an toàn hàng không, hàng hải; cung cấp hạ tầng viễn thông, dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan nhà nước; cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường ở các thành phố trực thuộc Trung ương; trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/06/2013 và thay thế Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 và Nghị định số 28/2011/NĐ-CP ngày 14/04/2011.

Tải văn bản: 41/2013/NĐ-CP


Warning: file_put_contents(./log/1576141253_3459_320.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91