Nghị định về tranh chấp lao động

Cập nhật lúc: 11-05-2014 16:22:30

 Nghị định về tranh chấp lao động

Ngày 10/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động.

Nghị định tập trung quy định chi tiết về 2 nhóm nội dung của quan hệ lao động, gồm: (1) Hòa giải viên lao động (tiêu chuẩn; thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; miễn nhiệm; bảo đảm điều kiện hoạt động của hòa giải viên); (2) Hoãn, ngừng đình công (các trường hợp hoãn, ngừng đình công; thủ tục hoãn, ngừng đình công; giải quyết yêu cầu của tập thể lao động khi hoãn ngừng đình công; quyền và trách nhiệm của người lao động khi ngừng đình công)...

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2013. Nghị định số 133/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động, Nghị định số 12/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Tải văn bản: 46/2013/NĐ-CP


Warning: file_put_contents(./log/1576140582_6531_497.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91