Nghị định về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động

Cập nhật lúc: 11-05-2014 16:16:31

  Nghị định về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động

Ngày 10/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ).

Nội dung cơ bản của Nghị định gồm: hướng dẫn, tư vấn cho NLĐ về quyền, nghĩa vụ của NLĐ khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động với đơn vị sử dụng lao động; đại diện cho tập thể NLĐ thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động; đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ; tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho NLĐ; tham gia với với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động; kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động hoặc của NLĐ bị xâm phạm; đại diện cho tập thể lao động khởi kiện tại tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động bị xâm phạm; đại diện cho NLĐ khởi kiện tại tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ bị xâm phạm và được NLĐ ủy quyền; đại diện cho tập thể NLĐ và NLĐ tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp; tổ chức và lãnh đạo đình công...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013. nghị định số 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn và Nghị định số 302/HĐBT ngày 19/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Link tải: 43/2013/NĐ-CP

Tin liên quan

Warning: file_put_contents(./log/1576139146_2778_604.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91