Dự án VN – ILO về QHLĐ

Cập nhật lúc: 19-02-2014 14:11:07

 Dự án VN – ILO về QHLĐ


1. Giới thiệu về dự án hợp tác VN – ILO về QHLĐ
 
Dự án hợp tác Việt Nam – ILO về Hỗ trợ Quan hệ lao động và Sửa đổi Luật lao động Việt Nam được tài trợ bởi Quỹ Một Liên Hợp Quốc, diễn ra vào 2010 – 2011 nhằm mục đích Xây dựng Quan hệ lao động hài hòa thông qua việc nâng cao năng lực đại diện của các đối tác xã hội dựa trên nguyên tắc dân chủ, cải thiện quá trình đối thoại xã hội và các dịch vụ hỗ trợ Quan hệ lao động hiệu quả. Điều chỉnh khung pháp luật theo hướng xây dựng những tiêu chuẩn lao động tối thiểu để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và người lao động được linh hoạt hơn trong việc sử dụng lao động.
 
2. Kết quả của dự án
 
- Bộ luật lao động và luật Công đoàn được rà soát với các dữ liệu từ cả phía người lao động và người sử dụng lao động. Việc này sẽ giúp các tổ chức đại diện của họ tuân thủ chặt chẽ hơn với các tiêu chuẩn lao động quốc tế
- Các thỏa ước lao động tập thể với nội dung thực chất thực sự được đàm pháp bởi người lao động/ công đoàn bao gồm cả sự tham gia của người lao động
- Tăng cường sử dụng các dịch vụ hòa giải và thương lượng của Chính phủ cả ở cấp Trung ương và tỉnh thành.
 
3. Các hoạt động chính của dự án
 
- Cải thiện khung thể chế về QHLĐ tương lai thông qua việc rà soát lại Bộ luật lao động và Luật công Đoàn dựa trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế.
- Thúc đẩy thương lượng tập thể thực chất tại các doanh nghiệp ở VN, bao gồm cải thiện tính đại diện của người lao động trong thương lượng tập thể cả về mặt số lượng và chất lượng
- Củng cố chức năng dịch vụ quan hệ lao động của Chính phủ, bao gồm hệ thống giải quyết tranh chấp lao động
- Chương trình cải cách tiền lương tối thiểu
 
4. Các đối tác của dự án
 
Các đối tác chính tham gia vào dự án bao gồm:
 
4.1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: 
 
Bộ lao động – Thương binh và Xã hội: là cơ quan chuyên trách của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực: Việc làm, đào tạo nghề, lao động, tiền lương, bảo hiểm XH, an toàn lao động, bảo trợ XH, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới. Bộ LĐTB và XH là cơ quan đầu mối của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại VN. Bộ LĐ – TB và XH là cơ quan chủ quản của dự án hợp tác kỹ thuật với ILO về QHLĐ, các đối tác cụ thể gồm:
+ Trung tâm Hỗ trợ phát triển QHLĐ (CIRD)
+ Vụ Pháp chế
+ Vụ tiền lương
 
4.2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 
- Tổng Liên đoàn lao động VN – là tổ chức đại diện cảu công đoàn Việt Nam gồm 18 công đoàn và hiệp hội Lao động tại tất cả 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Đến nay, Tổng liên đoàn LĐVN đã có trên 6 triệu đoàn viên. Công đoàn phối hợp với các cơ quan Chính phủ và các tổ chức kinh tế và xã hội chăm lo quyền lợi và lợi ích cho người lao động. Tổng liên đoàn cũng đồng thời tham gia vào Quản lý Nhà nước và quản lý Xã hội
 
4.3. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Phòng TMCNVN) là một trong hai tổ chức của người sử dụng lao động mà ILO phối hợp làm việc tại Việt Nam. Đây là tổ chức ở cấp quốc gia đại diện cho người sử dụng lao động và các hiệp hội kinh doanh trong tất cả các khu vực kinh tế tại Việt Nam, hoạt động cả trong và ngoài nước. Mục đích chính của Phòng TMCNVN là xúc tiến phát triển và hợp tác kinh doanh và cung cấp dịch vụ và tư vấn về thương mại và đầu tư. Đối tác chính của Dự án tại Phòng TMCNVN là Văn phòng Giới Sử dụng Lao động. 
 
4.4. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 
 
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Liên minh HTXVN) là cơ quan nhà nước đại diện cho tất cả các HTX tại Việt Nam. Liên minh HTXVN hoạt động thông qua việc tăng cường phong trào HTX toàn quốc và cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho các HTX. Thông qua các hoạt động của mình, Liên minh HTXVN cam kết đẩy mạnh hợp tác, đoàn kết và phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam đồng thời thúc đẩy các quan hệ hợp tác quốc tế. 
 
4.5. Quốc Hội
 
- Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nuớc cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Quốc hội có 3 chức năng chính: chức năng lập pháp; chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. 
 
5. Thông tin liên hệ
 
- Ông Yoon Youngmo
        Cố vấn trưởng
 
- Cô Đỗ Thị Thu Hương
        Trợ lý Dự án/Phiên dịch
 
 

Tin liên quan

Warning: file_put_contents(./log/1576141319_7263_307.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91