Bình Dương: Hội thảo tham vấn về chính sách pháp luật liên quan đến quan hệ lao động

Cập nhật lúc: 25-08-2017 10:57:39

Ngày 25/8/2017, tại Bình Dương, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động đã phối hợp với Dự án Việc làm tốt hơn (Better Work Việt Nam) tổ chức Hội thảo tham vấn về chính sách pháp luật liên quan đến quan hệ lao động.

quan-he-lao-dong-binh-duong

Quang cảnh Hội thảo

21082067_1722166791130277_1182441508_o_Fotor

Các đại biểu thảo luận theo nhóm

Hội thảo đã tiếp thu những phán ánh thực tiễn về quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương, làm cơ sở xây dựng Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi, hoàn thiện khung khổ pháp luật về lao động. Trong đó, các đại biểu đã cùng thảo luận về thực tế hoạt động đối thoại tại các doanh nghiệp tham gia Better Work thông qua Ban tư vấn cải tiến doanh nghiệp – PICC (một sáng kiến của Better Work). Các đại biểu cũng nêu lên những đóng góp, đề xuất để hoạt động đối thoại tại nơi làm việc hiệu quả hơn.

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1571415117_4326_503.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91