Hỗ trợ Bắc Ninh – Tập huấn về quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường

Cập nhật lúc: 18-08-2017 17:21:44

Ngày 18/8/2017, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động đã hỗ trợ Bắc Ninh thực hiện Tập huấn về quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường. Đối tượng tham gia tập huấn là các hoà giải viên lao động và các cán bộ quản lý về lao động trên địa bàn tỉnh.

IMG_7149_Fotor

Quan cảnh tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về thực trạng tình hình quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nội dung thảo luận tập trung vào những thách thức về quan hệ lao động trong thời gian tới và những giải pháp cho Bắc Ninh.

IMG_7152_Fotor

TS. Nguyễn Duy Phúc – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động

IMG_0868_Fotor

Các đại biểu tham gia thảo luận

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1576339298_4774_659.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91