Hội thảo tham vấn về chính sách pháp luật có liên quan đến QHLĐ

Cập nhật lúc: 11-08-2017 16:52:56

Nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật về quan hệ lao động, Bộ LĐTB&XH được giao xây dựng Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi, trong đó có nhiều nội dung mới liên quan đến quan hệ lao động. Để có thêm căn cứ thực tiễn xây dựng và đề xuất những nội dung mới về quan hệ lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương giao Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động phối hợp với Dự án Việc làm tốt hơn – Better Work Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn về chính sách pháp luật liên quan đến quan hệ lao động.

Hội thảo đã được tổ chức vào ngày 11.08.2017 tại Hà Nội , với sự tham gia của nhiều đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, công đoàn và một số đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTB&XH.

HZOP8075_Fotor
Hội thảo tập trung thảo luận về thực tế quan hệ lao động tại nơi làm việc, trong đó các đại biểu đặc biệt quan tâm đến hoạt động của các kênh đối thoại mà doanh nghiệp đang áp dụng. Liên quan đến vấn đề này, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về một số nội dung như:

  • Hoạt động của Ban tư vấn cải tiến doanh nghiệp (PICC) trong những doanh nghiệp đang tham gia Better Work, tác động của PICC và mối quan hệ của PICC với công đoàn cơ sở;
  • Đề xuất, kiến nghị mô hình hợp tác hiệu quả giữa người lao động và người sử dụng lao động nhằm hoàn thiện khung khổ luật pháp về đối thoại tại nơi làm việc.

Tất cả những ý kiến đóng góp đều được ban tổ chức ghi nhận, làm cơ sở trong xây dựng Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

IMIT0270_Fotor

MTBO9659_Fotor

IMG_0804_Fotor

 

ANGT5329_Fotor

IMG_0815_Fotor

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1576337330_1714_419.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91