Sa thải lao động trên 35 tuổi sẽ tạo gánh nặng cho ngành BHXH

Cập nhật lúc: 27-07-2017 08:54:49

Các cơ quan hữu quan cần sớm có những điều chỉnh ràng buộc các doanh nghiệp sử dụng lao động sau 35 tuổi; đồng thời tuyên truyền để tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam thông báo tình hình hoạt động BHXH trong những tháng đầu năm 2017

Tại hội nghị thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ngày 26/7, ông Lê Đình Quảng, Phó Ban Quan hệ lao động (Tổng liên đoàn lao động) cho biết: Có hiện tượng doanh nghiệp gia tăng sa thải người lao động trên 35 tuổi.

“Hiện chưa có số liệu thống kê trên toàn quốc về tình trạng lao động trên 35 tuổi nghỉ việc, nhưng qua khảo sát 64 doanh nghiệp, có hiện tượng người lao động chỉ làm việc tại doanh nghiệp 6-7 năm rồi nghỉ. Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn, thường lao động chỉ làm đến 31-32 tuổi rồi nghỉ và ít người làm đến 35 tuổi. Qua việc giải quyết tình trạng thất nghiệp của BHXH Hà Nội vừa qua cho thấy, tình trạng cho lao động quá 35 tuổi là có thật và chủ yếu là lao động trong lĩnh vực không đòi hỏi nhiều về tay nghề”, ông Quảng cho biết.

Việc sa thải công nhân trên 35 tuổi của doanh nghiệp là để tuyển lao động trẻ hơn, nhằm tăng năng suất, giảm chi phí. Thường các doanh nghiệp khi cho lao động trên 35 tuổi nghỉ việc đều có sự đàm phán và trả khoản trợ cấp cao hơn trợ cấp của BHXH. “Về lâu dài, việc làm này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Đáng chú ý, những lao động này sau khi nghỉ việc hầu hết đều chuyển đến làm việc tại khu vực không có quan hệ lao động, nên thường chấp nhận lĩnh trợ cấp BHXH 1 lần”, ông Quảng thông tin.

Do đó, về mặt chính sách, các cơ quan hữu quan cần sớm có những điều chỉnh ràng buộc các doanh nghiệp sử dụng lao động sau 35 tuổi; đồng thời tuyên truyền để tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định: Việc sa thải công nhân lao động trên 35 tuổi đang tác động lớn hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt là tình trạng nhận BHXH 1 lần, gia tăng nhận bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, Ban thực hiện chính sách BHXH cần có báo cáo phân tích tình trạng người lao động trên 35 tuổi nghỉ việc qua hệ thống thống kê của ngành BHXH, để từ đó có tham vấn chính sách, cũng như định hướng tuyên truyền cụ thể hơn.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành giải quyết chế độ BHXH cho khoảng 62.000 lượt người; giải quyết trợ cấp một lần cho khoảng 327.000 lượt.

Theo Báo Tin Tức

 


Warning: file_put_contents(./log/1574461543_2165_772.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91