Đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ, hiệu quả tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam

Cập nhật lúc: 12-07-2017 19:15:23

Ngày 12/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Đề án "Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc. 

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bổ sung những thay đổi cũng như cập nhật nhiều số liệu mới trong Đề án. Theo đồng chí Trương Thị Mai, trong thời kỳ hội nhập, nhiều tổ chức hoạt động song song với công đoàn Việt Nam nhưng chỉ dựa trên những quy định do pháp luật quy định. 

Công đoàn Việt Nam không chỉ là tổ chức đại diện hợp pháp cho quyền và lợi ích chính đáng của người lao động mà còn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin cho nhân dân và người lao động trên cả nước vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Chủ tịch Tổng Liện đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh, để phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, việc đổi mới tổ chức và hoạt động là yêu cầu cấp thiết. 

Do vậy, tổ chức công đoàn cần phải đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ, hiệu quả, chủ động phát triển quan hệ lao động theo quy định pháp luật; đồng thời giữ vững sự thống nhất của người lao động thành một khối vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng để phát triển đất nước; khẩn trương xây dựng nguồn lực đủ mạnh để tạo ra những quyền lợi khác biệt và lớn hơn cho đoàn viên công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách đủ chuẩn, chất lượng. 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã đóng góp nhiều ý kiến chất lượng về những vấn đề liên quan nhằm hoàn thiện Đề án như: Sửa đổi bố cục và nội dung của Đề án; tờ trình và Dự thảo Nghị quyết... 

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp nhận định, trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, Việt Nam đang thực hiện rất nhiều những cam kết khi tham gia vào các Hiệp định Thương mại quốc tế. Quá trình chuyển đổi từ kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho công đoàn Việt Nam với vai trò là tổ chức đại diện hợp pháp cho người lao động. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho rằng, thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần phải chú trọng hơn nữa vào việc phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động đối thoại, thương lượng giữa người lao động và chủ doanh nghiệp. 

Theo Chủ tịch Tổng Liện đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, góp ý của các đại biểu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp thu hoàn thiện Đề án để trình Bộ Chính trị trong tháng 8.2017. 

Mục tiêu của Đề án "Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" là giữ vững số lượng đoàn viên, không ngừng phát triển đoàn viên trong các thành phần kinh tế bằng chất lượng hoạt động công đoàn.

Theo Báo Tin Tức

 


Warning: file_put_contents(./log/1576142928_846_247.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91