Đề xuất Chính phủ giảm mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp

Cập nhật lúc: 26-05-2017 08:31:34

Cơ sở của đề xuất là do nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định của Luật việc làm vẫn đảm bảo cân đối thu chi và có nguồn kết dư lớn ở mức 58.668 tỷ đồng.

Đánh giá việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) trong năm 2016, Ủy ban về các vấn đề xã hội (Ủy ban) cho rằng về cơ bản BHXH Việt Nam và các cơ quan ban ngành có liên quan đã thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế.

Nhiều hạn chế trong cơ chế chính sách quản lý Quỹ BHXH

Cụ thể việc phổ biến chính sách pháp luật về BHXH vẫn chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa bao phủ hết các đối tượng. Việc ban hàng văn bản pháp luật liên quan vẫn còn một số nội dung chưa được hướng dẫn kịp thời gây khó khăn trong triển khai thực hiện.

Về công tác thanh tra, kiểm tra chưa tập trung vào nhóm doanh nghiệp và chủ sử dụng lao động có nguy cơ trốn đóng, nợ đọng, chậm đóng. Việc xử lý vi phạm về BHXH chưa nghiêm khắc, tính răn đe của chế tài chưa cao. Đến hết năm 2016, hoạt động thanh tra chuyên ngành của ngành bảo hiểm về đóng các loại bảo hiểm chưa được triển khai.

Quá trình kê khai lao động theo Bộ luật lao động thực hiện không nghiêm do vậy không thống kê được chính xác số lượng doanh nghiệp và người lao động thuộc diện phải tham gia các loại bảo hiểm.

Đặc biệt, đối với việc khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về BHXH được giao cho tổ chức công đoàn nhưng chưa thực hiện được. Nguyên nhân chính là do việc tổ chức triển khai thực hiện đang có vướng mắc về thủ tục tố tụng, năng lực tố tụng của công đoàn và thống nhất quan điểm trong việc giải quyết vụ án về BHXH.

Việc xử lý tiền nợ BHXH tồn đọng kéo dài của các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc ngưới sử dụng lao động bỏ trốn hiện đã có cơ chế giải quyết nưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn.

Ngoài ra, việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn rất chậm, quá trình trả lương hưu và trợ cấp qua bưu điện cần được mở rộng hình thức chi trả,...

Đề xuất Chính phủ giảm mức đóng BHTN trong một vài năm

Trong lần trình Quốc hội lần này, Ủy ban cũng đưa ra nhiều đề xuất đối với Chính Phủ nhằm giải quyết những khó khăn còn tồn tại.

Đó là bố trí ngân sách để có lộ trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tham gia BHXH tự nguyện bắt đầu từ 1/1/2018 theo quy định của Luật BHXH.

Đồng thời, chuyển kinh phí từ ngân sách nhà nước hằng năm vào quỹ BHXH để đóng BHXH cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, Chính phủ cũng được đề xuất sớm ban hành quy định và biện pháp để giải quyết quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp này.

Đặc biệt, Ủy ban cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động và trình Quốc hội cho phép giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong một số năm nhất định.

Cơ sở của đề xuất này là do nguồn Quỹ BHTN theo quy định của Luật việc làm vẫn đảm bảo cân đối thu chi và có nguồn kết dư lớn ở mức 58.668 tỷ đồng. Mục đích là để giảm chi phí cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động trong điều kiện sản xuất và đời sống người lao động còn khó khăn.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần phải chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về tình hình quản lý, sử dụng quỹ BHXH, xử lý thu hồi nợ quá hạn đối với các khoản cho vay đầu tư từ quỹ kết dư. Đồng thời, quy định rõ về việc thực hiện thanh tra thu BHXH đối với cơ quan Bộ Quốc phòng.

Theo Báo Kinh tế và Tiêu dùng

 


Warning: file_put_contents(./log/1573987765_4527_600.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91