77,4% kiến nghị của DN đã được giải quyết

Cập nhật lúc: 16-05-2017 14:09:01

 

Theo nội dung chuẩn bị để báo cáo tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (DN) dự kiến diễn ra ngày 17/5, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, kể từ Hội nghị tháng 4/2016 đến nay, đã có trên 1.098 kiến nghị của cộng đồng DN được tiếp nhận và chuyển tới các cơ quan nhà nước. Trong đó, 850 kiến nghị được xử lý, giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 77,4%.

Các kiến nghị của DN được tập hợp tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp DN tháng 4/2016, sau khi diễn ra Hội nghị cho đến nay. Các nội dung kiến nghị chủ yếu của cộng đồng DN là về cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho DN; tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ DN đổi mới sáng tạo; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh của DN; giảm chi phí kinh doanh cho DN; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN.

Trong đó, cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho DN là một trong những vấn đề nội cộm nhất. Nội dung chủ yếu tập trung vào việc cải tiến thủ tục thuế, hải quan, tiếp cận đất đai, thanh tra, kiểm tra, môi trường; tinh thần, thái độ phục vụ của các công chức làm việc trong lĩnh vực trên; yêu cầu các cơ quan nhà nước cũng phải tuân thủ pháp luật, bình đẳng với các DN.

Về giảm chi phí kinh doanh cho DN, các DN chủ yếu kiến nghị về việc đảm bảo mặt bằng lãi suất phù hợp; giảm bớt các mức đóng góp của người sử dụng lao động; giảm giá thuê đất, giảm mức thu phí tại một số dự án BOT, các loại phí, lệ phí khác...

Về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN, các kiến nghị của DN đề cập đến vấn đề về bảo vệ quyền lợi của DN khi làm thủ tục phá sản DN; thi hành án dân sự, nhất là khi có tranh chấp hợp đồng giữa DN và nông dân; có chế tài đủ mạnh để răn đe các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ DN trong quan hệ lao động; thanh tra, kiểm tra không đúng quy định...

Còn đối với 22,6% kiến nghị chưa được xem xét, giải quyết, theo VCCI, nội dung chủ yếu là về môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi pháp luật, cơ chế chính sách. Những kiến nghị này đang được các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, giải quyết.

Theo baodauthau.vn

 


Warning: file_put_contents(./log/1574356348_8653_161.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91