Cần quy định rõ nguyên tắc hoạt động của tổ chức Công đoàn

Cập nhật lúc: 20-03-2017 09:39:14

Tại kỳ họp bất thường Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI diễn ra cuối tuần qua, Tổng LĐLĐVN đã đưa ra xin ý kiến hội nghị về dự thảo Đề cương Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam với 11 chương và 44 điều thay vì 11 chương và 45 điều như hiện hành.

Theo Tổng LĐLĐVN, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam đảm bảo: Giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cấp công đoàn, dưới sự lãnh đạo của Đảng; tập hợp những điểm bất cập hoặc chưa cụ thể hóa trên cơ sở các nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động để đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.

can quy dinh ro nguyen tac hoat dong cua to chuc cong doan

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu kết luận, đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu và hoàn thiện những ý kiến các đại biểu đã góp ý

Liên quan đến việc thành lập Ban Nữ công quần chúng, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng: Theo Điều lệ hiện hành thì cứ có 10 lao động nữ trở lên thì thành lập Ban Nữ công. Trong khi dự thảo Điều lệ mới quy định cứ 20 lao động nữ trở lên mới thành lập Ban nữ công; còn dưới 20 lao động nữ thì chỉ phân công 1 ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác nữ công. “Hiện nay, có thể nói hoạt động của nữ công nhân lao động nói chung và Ban Nữ công quần chúng nói riêng là rất khó khăn bởi có nhiều vấn đề phải quan tâm: Sức khỏe, việc làm, chăm sóc sức khỏe cho con em công nhân lao động… Vì thế, tôi cho rằng nên giữ nguyên quy định hiện hành”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị.Góp ý về sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội cho rằng: Trong 44 điều của Dự thảo sửa đổi, chưa thấy điều nào nói đến nguyên tắc hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ví dụ Đảng có 5 nguyên tắc hoạt động lớn (tập trung dân chủ; đoàn kết thống nhất; giữ mối quan hệ với nhân dân; tuân thủ theo quy định của pháp luật; phê bình và tự phê bình). Vậy thì Công đoàn hoạt động dựa trên nguyên tắc nào? Điều này cần quy định cụ thể.

Tại phiên thảo luận ở các tổ, các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi tập trung vào những nội dung chính như: Tiếp tục xác định nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng tham gia chính sách pháp luật, lấy đó làm điểm tựa bảo vệ quyền lợi đoàn viên và người lao động. Đặc biệt, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, trong đó cần tập trung làm tốt công tác đoàn viên, quản lý đoàn viên và phát triển đoàn viên; nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn của cán bộ công đoàn cơ sở...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra và đại biểu hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết để bổ sung vào những vấn đề mà Ban Chấp hành đưa ra để hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI trình tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Theo Báo Lao Động Thủ Đô


Warning: file_put_contents(./log/1573984932_5536_775.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91