Thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Cập nhật lúc: 20-02-2017 08:52:43

Báo Lao Động Thủ Đô cho biết - Việc bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) áp dụng theo phương pháp mới, sẽ do đại biểu dự đại hội trực tiếp lựa chọn nhân sự sau khi có kết quả bầu cử Ban Chấp hành CĐCS. Kết quả trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn, nhưng phải đạt trên 50% số phiếu bầu.

Đó là nội dung trong Hướng dẫn số 132/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐVN vừa ban hành, hướng dẫn một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28.11.2016 về tổ chức đại hội công đoàn (ĐHCĐ) các cấp tiến tới ĐH XII CĐVN.

thi diem bau truc tiep chu tich cong doan co so

Phát thẻ cho đoàn viên CĐ tại lễ ra mắt CĐCS tại huyện Hoài Đức

Định mức tăng số lượng BCH CĐCS cũng được nêu rõ. Đối với CĐCS hoạt động trong địa bàn 1 tỉnh, thành phố thì CĐCS doanh nghiệp có từ 10.000 đoàn viên đến dưới 30.000 đoàn viên, BCH CĐCS không quá 21 ủy viên; CĐCS có từ 30.000 đoàn viên đến dưới 50.000 đoàn viên, BCH CĐCS không quá 23 ủy viên; CĐCS có từ 50.000 đoàn viên trở lên, BCH CĐCS không quá 25 ủy viên.Cụ thể, về thí điểm tăng số lượng Ban chấp hành (BCH) CĐCS. Điều kiện tăng số lượng BCH CĐCS là CĐCS doanh nghiệp có từ 10.000 đoàn viên trở lên, hoặc có các chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố; CĐCS có nhu cầu thực sự cần thiết phải tăng thêm số lượng BCH cao hơn quy định hiện hành của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (tại Mục 9.2 Hướng dẫn 238/HD-TLĐ ngày 4.3.2014 quy định tối đa 19 ủy viên BCH) để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của CĐCS.

Theo Tổng LĐLĐVN, để có cơ sở rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn ĐHCĐ các cấp, sẽ tổ chức ĐH điểm tại 3 LĐLĐ tỉnh, thành phố đại diện cho 3 miền và 1 CĐ ngành Trung ương (hoặc CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN).

Đơn vị được chỉ định ĐH điểm phải triển khai tổ chức ĐHCĐ các cấp sớm hơn 1 quý và kết thúc trước 1 quý so với tiến độ chung theo Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28.11.2016 về tổ chức ĐH CĐ các cấp tiến tới ĐH XII CĐVN, nhiệm kỳ 2018-2023.

ĐH điểm phải được lựa chọn, tiến hành từ cấp CĐCS trở lên, để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai đến toàn hệ thống CĐVN. Kết thúc ĐH điểm ở từng cấp, LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương, CĐ Tổng Công ty trực thuộc được chỉ định tổ chức ĐH điểm phải tiến hành rút kinh nghiệm và báo cáo về Tổng LĐLĐVN để nhân rộng toàn quốc.

Đối với CĐCS hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thì CĐCS có từ 10.000 đoàn viên đến dưới 20.000 đoàn viên, BCH CĐCS không quá 23 ủy viên; CĐCS có từ 20.000 đoàn viên đến dưới 30.000 đoàn viên, BCH CĐCS không quá 25 ủy viên; CĐCS có từ 30.000 đoàn viên trở lên, BCH CĐCS không quá 27 ủy viên.

Về tổ chức bầu cử trực tiếp Chủ tịch CĐ tại ĐH CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, theo hướng dẫn, CĐ cấp trên thí điểm lựa chọn và chỉ định ĐH CĐCS bầu cử trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại ĐH toàn thể CĐCS, thay cho việc thực hiện theo Điểm a, Khoản 4, Điều 15 Điều lệ CĐVN và Mục 11.4 Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN số 238/HD-TLĐ ngày 4.3.2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN “khi có quá ½ đại biểu dự ĐH yêu cầu bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS, nghiệp đoàn tại ĐH, thì Đoàn Chủ tịch ĐH báo cáo xin ý kiến CĐ cấp trên…”.

Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương, CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN (nếu có CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước) thí điểm lựa chọn và chỉ định từ 2- 3 CĐCS tổ chức bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại ĐH.

Việc bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS áp dụng theo phương pháp mới, do đại biểu dự ĐH trực tiếp lựa chọn nhân sự sau khi có kết quả bầu cử BCH CĐCS. Đoàn Chủ tịch ĐH tổ chức lấy phiếu giới thiệu của các đại biểu dự ĐH về nhân sự Chủ tịch CĐCS trong BCH khóa mới, làm cơ sở để lựa chọn từ 1-2 người có tỉ lệ giới thiệu cao vào danh sách biểu quyết để bầu Chủ tịch CĐCS. Kết quả trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn, nhưng phải đạt trên 50% số phiếu bầu.

Theo Tổng LĐLĐVN, để có cơ sở rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn ĐHCĐ các cấp, sẽ tổ chức ĐH điểm tại 3 LĐLĐ tỉnh, thành phố đại diện cho 3 miền và 1 CĐ ngành trung ương (hoặc CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN).

Đơn vị được chỉ định ĐH điểm phải triển khai tổ chức ĐHCĐ các cấp sớm hơn 1 quý và kết thúc trước 1 quý so với tiến độ chung theo Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28.11.2016 về tổ chức ĐH CĐ các cấp tiến tới ĐH XII CĐVN, nhiệm kỳ 2018-2023.

ĐH điểm phải được lựa chọn, tiến hành từ cấp CĐCS trở lên, để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai đến toàn hệ thống CĐVN. Kết thúc ĐH điểm ở từng cấp, LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương, CĐ Tổng Công ty trực thuộc được chỉ định tổ chức ĐH điểm phải tiến hành rút kinh nghiệm và báo cáo về Tổng LĐLĐVN để nhân rộng toàn quốc.

Vì vậy, các đơn vị xét thấy có đủ khả năng và điều kiện tổ chức ĐH điểm CĐ các cấp, gửi đăng ký về Tổng LĐLĐVN (qua Ban Tổ chức) trước ngày 20.2.2017 để Đoàn Chủ tịch xem xét, quyết định.


Warning: file_put_contents(./log/1576340213_2952_222.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91