Vai trò của nhà nước về quan hệ lao động trong kinh tế thị trường

Cập nhật lúc: 15-02-2017 16:06:58

Quan hệ lao động đến thời điểm này có thể không còn là lĩnh vực mới nhưng nhu cầu quan tâm và tìm hiểu về quan hệ lao động thì ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Để cung cấp thêm những thông tin về quan hệ lao động, ngày 15/2/2017, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) đã tổ chức buổi toạ đàm với diễn giải chính là ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động.

Toạ đàm đã đề cập đến những vấn đề căn bản của quan hệ lao động, trong đó nhấn mạnh đến vai trò quản lý của nhà nước đối với quan hệ lao động. Trong sự vận động của nền kinh tế thị trường, những vấn đề: công đoàn, thương lượng, đình công ... luôn đặt ra những thách thức mới đòi hỏi mạnh mẽ vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước. 

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1574461806_9167_411.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91