Đối thoại Lao động Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 14

Cập nhật lúc: 20-11-2016 22:11:15

Ngày 15/11/2016, tại Trụ sở Bộ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Chương trình đối thoại Lao động Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 14. Tham dự đối thoại, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp làm trưởng đoàn, gồm đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao; đoàn Bộ Lao động Hoa Kỳ do Ông Thomas Richards - Chánh Văn phòng Cục Các vấn đề lao động quốc tế làm trưởng đoàn và 03 thành viên từ Bộ Lao động Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Chương trình đối thoại năm nay diễn ra trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn hướng tới tinh thần hợp tác giữa hai Bộ. Chương trình gồm bốn phiên, tập trung vào các chủ đề chính như Danh sách hàng hóa sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức của Bộ Lao động Hoa Kỳ (Danh sách TVPRA); Các hoạt động hợp tác hiện nay như dự án Phòng ngừa lao động trẻ em và dự án về an toàn vệ sinh lao động, dự án về quan hệ lao động, dự án Better Work,... những khó khăn trong quá trình xây dựng và triển khai các dự án; Cập nhật về xây dựng luật pháp chính sách  (thông tin liên quan tới việc sửa đổi bổ sung luật pháp lao động và lộ trình tham gia, phê chuẩn các công ước quốc tế liên quan); Đồng thời, hai bên cũng trao đổi về khả năng hợp tác trong tương lai liên quan tới: việc làm cho người khuyết tật, sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động, dự án quan hệ lao động giai đoạn tiếp theo…
Tại buổi Đối thoại, liên quan đến Danh sách TVPRA, hai bên đã chia sẻ những thông tin liên quan đến quan điểm, cách nhìn về cách thức xây dựng, nội dung và mục đích của Danh sách, đồng thời, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng cập nhật các thông tin liên quan đến nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam. Bộ Lao động Hoa Kỳ đánh giá cao những nỗ lực đó của Việt Nam và coi Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong khu vực về vấn đề này. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phòng ngừa và giảm thiểu lao động, đặc biệt là triển khai có hiệu quả Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Nâng cao năng lực phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp tiếp Đoàn Bộ Lao động Hoa Kỳ trước phiên Đối thoại

Ông Thomas Richards đánh giá cao những trao đổi thẳng thắn và cởi mở của các đại biểu trong chương trình làm việc. Ông cho rằng đây sẽ là những đóng góp có ý nghĩa quan trọng góp phần giúp Đoàn trong quá trình xây dựng chính sách trong tương lai. Bên cạnh đó, các đại biểu rất ấn tượng với những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong giải quyết vấn đề lao động trẻ em tại Việt Nam thông qua những chương trình rất hiệu quả như nâng cao năng lực địa phương, triển khai những mô hình, triển khai dịch vụ công… quy trình lồng ghép những nội dung phòng chống lao động trẻ em vào các Chương trình Kinh tế - Xã hội và Giáo dục tại Việt Nam trong thời gian qua.  
Chia sẻ với phía bạn, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết phía Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình thực hiện nội luật hóa các cam kết quốc tế về lao động liên quan tới phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Đồng thời, huy động tối đa nguồn lực song phương, đa phương và phi Chính phủ trong việc thực hiện các cam kết quốc tế liên quan tới phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; nâng cao trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp đối với phòng ngừa và chấm dứt sử dụng lao động trẻ em; Tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em nói chung, chương trình phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em nói riêng, tập trung chú trọng tới kiện toàn hệ thống bảo vệ trẻ em, mạng lưới dịch vụ bảo vệ trẻ em để phòng ngừa, phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời lao động trẻ em, đảm bảo các quyền của trẻ em, xây dựng các gói hỗ trợ lao động trẻ em và gia đình có lao động trẻ em để lồng ghép các chính sách, dịch vụ trong việc giảm thiểu lao động trẻ em; Phát triển hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát lao động trẻ em, kết hợp đồng bộ giữa thanh tra, kiểm tra với hỗ trợ phục hồi, tái hòa nhập cho trẻ em tham gia lao động trái quy định pháp luật.  
Đối thoại lao động 2016 đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, hai bên thống nhất cần phải đẩy mạnh hơn nữa đối thoại và trao đổi thẳng thắn, cởi mở để hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực.
Đây là đối thoại định kỳ về lao động lần thứ 14, trên cơ sở bản ghi nhớ ký năm 2000 về hợp tác lao động giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Lao động Hoa Kỳ.

Đoàn đại biểu chụp ảnh kỷ niệm bên lề Đối thoại lao động 2016

Theo molisa.gov.vn

 


Warning: file_put_contents(./log/1574355776_2334_953.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91