CIRD hỗ trợ Bình Phước: Tập huấn nghiệp vụ hoà giải và giải quyết tranh chấp lao động

Cập nhật lúc: 04-11-2016 16:13:20

Đáp ứng nhu cầu phát triển quan hệ lao động tại tỉnh Bình Phước, ngày 4/11/2016, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động đã thực hiện Tập huấn nghiệp vụ hoà giải và giải quyết tranh chấp lao động cho các Hoà giải viên lao động cũng như các cán bộ của một số cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại Bình Phước. Đây cũng là một trong những hoạt động trong Đề án Phát triển Quan hệ lao động trên địa bàn Bình Phước giai đoạn 2015 - 2020 được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt - theo quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 17/8/2015.

Ngoài 5 tỉnh/thành phố: Hà Nội, tp.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai và Bình Dương thì Bình Phước là địa phương đầu tiên chủ động xây dựng và triển khai Đề án Phát triển Quan hệ lao động. Với sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, năm 2016 Bình Phước đang tập trung triển khai một số hoạt động như: xây dựng Hồ sơ Quan hệ lao động; tập huấn và nâng cao năng lực cho lực lượng Hoà giải viên lao động; thí điểm hoạt động hỗ trợ của bên thứ ba đối với hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể ở cấp doanh nghiệp.

Mục đích của chương trình Tập huấn lần này nhằm giúp các học viên nắm bắt được vai trò, vị trí, ý nghĩa cũng như các kỹ năng và quy trình của hoạt động hoà giải. Tham dự chương trình Tập huấn có 65 đại biểu đến từ Liên đoàn Lao động, Ban quản lý khu kinh tế, Hội đồng trọng tài lao động tỉnh cùng các cán bộ ngành LĐTBXH huyện và các hoà giải viên lao động của Bình Phước.

Dự kiến, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động sẽ tiếp tục hỗ trợ Bình Phước triển khai các hoạt động tiếp theo trong Đề án.

CIRD

 

 


Warning: file_put_contents(./log/1573802718_2772_608.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91