Quảng Ngãi: Tổng kết 3 năm thi hành Bộ luật lao động năm 2012

Cập nhật lúc: 18-10-2016 14:14:10

Sáng ngày 18/10, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá 3 năm thi hành Bộ luật lao động năm 2012 cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, các ban ngành chức năng liên quan và lãnh đạo các huyện -thành phố.

Quảng Ngãi: Tổng kết 3 năm thi hành Bộ luật lao động năm 2012 - Ảnh 1

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả và những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực Bộ luật lao động năm 2012

Tính đến thời điểm tháng 6/2016, trên địa bàn tỉnh có khoảng 5.744 doanh nghiệp được thành lập, trong đó có 5.498 doanh nghiệp đã đăng ký mã số thuế nhưng chỉ có 3.986 doanh nghiệp đang hoạt động (chiếm tỷ lệ 72,5% trên tổng số doanh nghiệp đã đ8ang ký mã số thuế). 
 
Theo khảo sát, phần lớn các doanh nghiệp có qui mô nhỏ, ít lao động, nhiều doanh nghiệp chỉ sử dụng lao động là người trong gia đình. Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu ở KKT Dung Quất, KCN Tịnh Phong, KCN Quảng Phú, KCN Phổ Phong và các Cụm CN-Làng nghề.
 
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Bộ luật lao động năm 2012 cho thấy: Các văn bản qui phạmpháp luật hướng dẫn thực hiện Bộ luật lao động năm 2012 được ban hành đã điều chỉnh nhiều nội dung, tạo hành lang pháp lý để người sử dụng lao động và người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quan hệ lao động, tạo cho mối quan hệ lao động được hài hòa, ổn định. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động và người lao động đã có ý thức chấp hành pháp luật lao động có cái nhìn đúng đắn hơn về nghĩa vụ của mình đối với người lao động. Đồng thời, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước về lao động thực hiện tốt vai trò và chức năng quản lý Nhà nước, thực hiện việc hướng dẫn trong quá trình thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động. 
 
Tuy nhiên, một số văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Bộ luật lao động năm 2012 chậm ban hành, chưa kịp thời, chưa đồng bộ, còn chồng chéo, một số nội dung gây lúng túng trong việc tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, tập huấn các văn bản dưới Luật của các Bộ, Ngành còn hạn chế. 
 

Quảng Ngãi: Tổng kết 3 năm thi hành Bộ luật lao động năm 2012 - Ảnh 2Doosan Vina là một trong những DN tại KKT Dung Quất thực hiện tốt Bộ luật lao động năm 2012

Hàng năm, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trực tiếp cho hơn 1.500 lượt lao động là người giúp việc chuyên môn về lĩnh vực lao động, tiền lương, BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp và hơn 1.700 lượt người sử dụng lao động. Từng năm, tỉnh đã thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn tỉnh về các chế độ, chính sách tiền lương, an toàn lao động, vệ sinh lao động,BHXH. 
 
Hội nghị cũng đưa ra kết quả cụ thể thực hiện như sau: Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 182.400 lao động, bình quân mỗi năm giải quyết 36.480 lao động. Trong đó, giải quyết việc làm mới cho khoảng 97.000 lao động. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm từ 5,1% năm 2011 xuống còn khoảng 3,8% năm 2015 (đạt 100% chỉ tiêu). Cơ cấu lao động chuyển dịch trong ngành công nghiệp-xây dựng là 28%, thương mại-dịch vụ là 25%, giảm tỷ trọng lao động trong ngành nông nghiệp còn 47%. Trong 5 năm, toàn tỉnh có 8.041 người đi XKLĐ , trong đó có 776 người thuộc đề án XKLĐ cho các huyện nghèo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 31% năm 2011 tăng lên 45% năm 2015. 
 
Tại Hội nghị, nhiều tồn tại, hạn chế đã được nêu ra, nhiều kiến nghị, góp ý sửa đổi Bộ luật lao động năm 2012 đã được các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp thảo luận, trao đổi nhằm tháo gở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Bộ luật này. 
 
Theo baodansinh.vn


Warning: file_put_contents(./log/1574356488_4893_601.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91