Chương trình thí điểm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại một số các doanh nghiệp

Cập nhật lúc: 05-09-2016 08:24:35

Chương trình thí điểm và chia sẻ kinh nghiệm việc thực hiện cơ chế dân chủ tại nơi làm việc đã giúp cho các doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của quan hệ lao động hài hòa và đối thoại tại nơi làm việc. Tuy nhiên để cho dự án được nhân rộng hơn nữa, bên cạnh sự hỗ trợ từ các cơ quan đầu mối thì việc kéo dài thời gian thực hiện cũng là một giải pháp cần được triển khai.

4_6

Chương trình đã thiết kế các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc đào tạo tập huấn

cho chủ doanh nghiệp và cán bộ nhân sự về việc thực thi pháp luật lao động,…

Đó là nhận định được đưa ra tại hội thảo tổng kết Chương trình thí điểm và chia sẻ kinh nghiệm việc thực hiện cơ chế dân chủ tại nơi làm việc do VCCI phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Kết quả đạt được

Tại hội thảo, bà Trần Thị Lan Anh – Phó Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng Lao động VCCI cho biết,  chương trình được ra mắt vào 16/1/2014 tại Hà Nội. Qua thời gian triển khai, các đơn vị đầu mối đã được nâng cao năng lực hỗ trợ người sử dụng lao động thông qua việc họp nhóm định kỳ, chia sẻ thông tin. Hiệp hội Doanh nghiệp Hưng Yên và Vĩnh Phúc đã thành lập được câu lạc bộ nhân sự để duy trì trao đổi thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên tuân thủ pháp luật lao động.

Chương trình cũng đã giúp cho các doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của quan hệ lao động hài hòa và đối thoại tại nơi làm việc cũng như được cung cấp các kỹ năng về thực hiện cơ chế đối thoại, thương lượng tập thể thông qua các buổi tập huấn của VCCI và hỗ trợ trực tiếp của các đơn vị đầu mối.

Đồng quan điểm, đại diện VCCI – HCM cũng cho biết, chương trình đã nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp tham gia chương trình cũng như các doanh nghiệp khác trong tỉnh Đồng Nai về sự cần thiết và hiệu quả của việc thiết lập cơ chế đối thoại hiệu quả và thực chất, góp phần vào việc ổn định quan hệ lao động và nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chương trình còn giúp các doanh nghiệp hiểu rõ trình tự, thủ tục và các mô hình thực hành tốt để có thể xây dựng quy chế dân chủ, cơ chế đối thoại cũng như tổ chức thành công Hội nghị người lao động tại doanh nghiệp.

Ở khía cạnh khác, thông qua chương trình này, VCCI-HCM đã có điều kiện tiếp xúc và lắng nghe phản ánh thực tế doanh nghiệp, từ đó có cơ sở để xây dựng những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời cũng như đóng góp cho các cơ quan quản lý nhà nước các ý kiến thực tế từ doanh nghiệp để có những chỉ đạo và điều chỉnh các quy định cho phù hợp…

Tuy nhiên đại diện VCCI HCM cho rằng, bên cạnh những thành công trên thì quá trình theo dõi kết quả thực hiện của doanh nghiệp còn hạn chế do thời gian thực hiện dự án quá ngắn.

Kéo dài thời gian thực hiện

Để chương trình được nhân rộng hơn nữa, đại diện VCCI – HCM cho rằng, nên kéo dài thời gian thực hiện dự án. Bên cạnh đó cần nâng cao kỹ năng đối thoại và thương lượng cho người sử dụng lao động, đặc biệt là đội ngũ quản lý cấp trung. Đối với các dự án mang tính chất ngắn hạn, chi nhánh VCCI nên tham gia nhiều hơn về mặt kỹ thuật cũng như đóng góp ý kiến xây dựng chương trình làm việc từ ban đầu.

Cũng theo VCCI – HCM, các quy định pháp luật liên quan không tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp linh hoạt trong việc xây dựng cơ chế đối thoại thực chất. Do đó các quy định của pháp luật nên được xây dựng theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp linh hoạt trong việc xây dựng cơ chế đối thoại và quy chế dân chủ cơ sở dựa trên tình hình thực tế và văn hóa của mỗi doanh nghiệp.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên kiến nghị nên hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật, kéo dài dự án từ 3-5 năm tiếp theo, đồng thời mở rộng quy mô dự án hơn nữa.

Còn theo bà Lan Anh, trong thời gian tới cần tiếp tục hỗ trợ các cơ quan đầu mối nâng cao năng lực trong các hoạt động tiếp theo của VCCI. Đồng thời nhân rộng mô hình câu lạc bộ nhân sự của Hiệp hội Doanh nghiệp Vĩnh Phúc và Hiệp hội Doanh nghiệp Hưng Yên ra các tỉnh thành khác.

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, cơ chế xác định tiền lương, năng lực và các thể chế thực thi luật pháp lao động ở Việt Nam” của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), VCCI đã phối hợp triển khai “Chương trình thí điểm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại một số các doanh nghiệp” từ 2014-2016 tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc và TP.HCM.

 

Chương trình đã thiết kế các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc đào tạo tập huấn cho chủ doanh nghiệp và cán bộ nhân sự về việc thực thi pháp luật lao động, các kỹ năng mềm trong đẩy mạnh cơ chế đối thoại, thiết lập mạng lưới trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp tham gia, nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và bền vững giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Theo enternews.vn


Warning: file_put_contents(./log/1579498785_3747_764.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91