Bình Dương sơ kết hoạt động xây dựng Hồ sơ Quan hệ lao động

Cập nhật lúc: 25-08-2016 19:27:08

Nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án Phát triển Quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2020, thí điểm xây dựng Hồ sơ Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp là một trong những hoạt động được triển khai ở giai đoạn đầu. Để hỗ trợ Bình Dương đạt được những mục tiêu đề ra, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động đã theo sát và cùng Bình Dương giải quyết các khó khăn khi thực hiện hoạt động xây dựng Hồ sơ Quan hệ lao động.

Ngày 25/8/2016, Hội nghị "Sơ kết hoạt động thí điểm xây dựng Hồ sơ Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016" đã được Sở LĐTBXH Bình Dương tổ chức. Hoạt động xây dựng Hồ sơ Quan hệ lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được một số kết quả trong việc theo dõi, phòng ngừa tranh chấp lao động tập thể, đặc biệt tại những doanh nghiệp có nguy cơ cao xảy ra tranh chấp và đình công. Tuy nhiên, hoạt động này gặp không ít khó khăn khi mà các doanh nghiệp tham gia chưa thực sự hiểu dúng bản chất, ý nghĩa cũng như chưa có sự quan tâm đúng mức đối với Hồ sơ Quan hệ lao động.

Sau buổi sơ kết, trên cơ sở các đánh giá Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động sẽ tiếp tục có những điều chỉnh cần thiết hỗ trợ Bình Dương để hoạt động xây dựng Hồ sơ Quan hệ lao động đạt kết quả tốt hơn, đồng thời triển khai các hoạt động khác trong Đề án Phát triển Quan hệ lao động.

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1576339459_4647_677.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91