Những vấn đề đặt ra về pháp luật và thiết chế trong bối cảnh có hơn một tổ chức công đoàn

Cập nhật lúc: 29-08-2016 16:04:58

"Những vấn đề đặt ra về pháp luật và thiết chế trong bối cảnh có hơn một tổ chức công đoàn" là chủ đề cuộc toạ đàm số 9 năm 2016 trong khuôn khổ Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam do CIRD tổ chức. Toạ đàm có sự tham dự của các nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và đặc biệt là sự tham dự của Ông Yoon Youngmo - Nguyên Cố vấn trưởng Dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO.

Toạ đàm đã chia sẻ kinh nghiệm các nhiều nước trên thế giới và thảo luận sôi nổi về các cụm chủ đề đặt ra trong tình huống có trên một tổ chức công đoàn, bao gồm:

- Về đăng ký và tổ chức hoạt động cho công đoàn thứ hai

- Về chủ thể thương lượng tập thể và người hưởng lợi từ thương lượng

- Về giải quyết tranh chấp

- Về vai trò của Chính phủ

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1576139368_4587_649.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91