Thí điểm của TLĐLĐVN về thương lượng tập thể

Cập nhật lúc: 25-07-2016 09:09:26

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác với Tổ chức lao động quốc tế, TLĐLĐVN đã tiến thành hoạt động thí điểm về thương lượng tập thể đơn doanh nghiệp và đa doanh nghiệp .

Dưới đây là kết quả thu được sau 16 tháng triển khai (từ 2/2014 đến tháng 5/2015):

Thứ nhất, về thương lượng tập thể đơn doanh nghiệp:

- Có 4/5 tỉnh tham gia thực hiện với 38 doanh nghiệp;

- 38/38 doanh nghiệp đều đã thành lập được CĐCS;

- 35/38 doanh nghiệp đã ký kết được TƯLĐTT.

Thứ hai, về thương lượng tập thể đa doanh nghiệp:

- 5/5 địa phương tham gia thực hiện với 22 doanh nghiệp và 21485 lao động;

- 21/22 doanh nghiệp đã thành lập được CĐCS;

- 16/22 doanh nghiệp đã ký kết được TƯLĐTT.

Thứ ba, ký kết TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp

- Đã tiến hành thươn lượng tập thể tại 5/5 địa phương;

- Có 03 địa phương thương lượng thành công với 13 doanh nghiệp tham gia 3 TULĐTT nhóm bao gồm:

+ Nhóm du lịch tại Đà Nẵng: 04 doanh nghiệp;

+ Nhóm điện tử tại Hải Phòng: 05 doanh nghiệp;

+ Nhóm may mặc Quận 12: 4 doanh nghiệp.

- 03 Bản TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp mang lại 31 nội dung cao hơn luật cho 2.701 người lao động tại 13 doanh nghiệp.

Theo Bản tin Quan hệ lao động số 17


Warning: file_put_contents(./log/1569130559_8441_856.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91