Nghị định 47/2016/NĐ-CP về lương cơ sở 2016

Cập nhật lúc: 16-06-2016 11:10:37

Ngày 26/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. So với quy định hiện hành, Nghị định 47 có một số điểm mới như sau:

1. Lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng

Mức lương này được tính hưởng kể từ ngày 01/5/2016.

2. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức sinh hoạt phí

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 47 đã bổ sung quy định “mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật” so với Nghị định 66/2013/NĐ-CP.

3. Mở rộng phạm vi điều chỉnh

Ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị định 66 thì Nghị định 47 còn bổ sung quy định “mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”.

4. Sửa đổi quy định kinh phí thực hiện tăng lương

Điều 4 của Nghị định 47 đã sửa đổi quy định về kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở so với Điều 4 của Nghị định 66 (việc sửa đổi này nhằm phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành).

5. Hướng dẫn đối với người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống

Hướng dẫn rõ đối với những người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP như sau:

+ Nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng thấp hơn tổng tiền lương, tiền lương tăng thêm tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương hưởng tháng 4/2016.

+ Mức chênh lệch này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại phụ cấp lương.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2016, thay thế Nghị định 66/2013/NĐ-CP và Nghị định 17/2015/NĐ-CP.

Xem văn bản: Nghị định 47/2016/NĐ-CP


Warning: file_put_contents(./log/1579503020_872_845.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91