Tập huấn thí điểm Nghiệp vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động

Cập nhật lúc: 06-06-2016 19:27:08

Thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công ở Việt Nam từ năm 2006 đến nay đã cho thấy không có cuộc đình công nào là diễn ra theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Hoạt động hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động của các hòa giải viên lao động dường như bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, nghiệp vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động vẫn được sử dụng trong giải quyết đình công bởi tất cả những người đang thực tế tham gia quản lý và giải quyết tranh chấp lao động, trong đó bao gồm cả các hòa giải viên.
 
Mặc dù vậy, hầu hết các đối tượng thực hiện công tác hòa giải nêu trên và ngay cả hòa giải viên lao động đều chưa được đào tạo chuyên sâu và bài bản về nghiệp vụ hòa giải, trọng tài trong thương lượng và giải quyết tranh chấp lao động. Do đó, những đối tượng này gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong quá trình tác nghiệp. Thậm chí, trong nhiều trường hợp họ can thiệp bằng biện pháp hành chính, nóng vội dẫn đến sai nguyên tắc. Hệ quả là không giải quyết được triệt để xung đột và không tạo được tiền đề cần thiết cho việc củng cố, cải thiện quan hệ lao động sau đình công.
 
Chính vì vậy, việc xây dựng một chương trình tập huấn cơ bản và phù hợp nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho những người đang thực tế tham gia và có trách nhiệm trong giải quyết đình công đang thực sự là nhu cầu cấp thiết nhằm ngăn ngừa, giải quyết tranh chấp lao động nói riêng, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định nói chung ở Việt Nam.
 
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động (CIRD) và các chuyên gia với sự hỗ trợ của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã tiến hành xây dựng Bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động. Để hoàn thiện Bộ tài liệu này, ngày 6/6/2016, CIRD đã tổ chức buổi Tập huấn thí điểm Nghiệp vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động.


Kiến thức và kỹ năng được lồng ghép đan xen trong quá trình tập huấn

Tại đây, các học viên đến từ các địa phương phía Bắc đã được đương đầu, cọ sát với những tình huống thực tế đặt ra qua nhiều câu hỏi và bài tập thực hành.


Thực hành nhập vai giải quyết tình huống

Các học viên đặt mình vào vị trí NLĐ, NSDLĐ và hòa giải viên để giải quyết tình huống

Bộ tài liệu này phục vụ cho tất cả những người trên thực tế đang tham gia vào tiến trình giải quyết tranh chấp lao động như:

·           Cán bộ lao động địa phương

·           Cán bộ liên đoàn lao động địa phương, cán bộ công đoàn cơ sở

·           Hòa giải viên lao động

·           Trọng tài lao động

·           Cán bộ của các hiệp hội doanh nghiệp

·           Cán bộ nhân sự (và bộ quản lý khác) của doanh nghiệp

·           Và những người khác đang trực tiếp tham gia tiến trình quản lý và giải quyết tranh chấp lao động ở địa phương

Nội dung Bộ tài liệu tập huấn gồm 8 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về quan hệ lao động trong doanh nghiệp và một số nhân tố tác động đến quan hệ lao động tại nơi làm việc

-         Khái quát về hệ thống quan hệ lao động trong doanh nghiệp

-         Nhận diện thành phần và đặc điểm của các nhóm chủ thể trong quan hệ lao động

-         Những nhân tố chung tác động đến quan hệ lao động trong doanh nghiệp

-         Vai trò và ảnh hưởng của một số cơ quan, tổ chức đối với quan hệ lao động (Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương, Liên đoàn lao động, Hiệp hội doanh nghiệp, các nhãn hàng, các tổ chức xã hội dân sự khác…)

Chuyên đề 2: Cơ chế hình thành, phát triển và giải quyết tranh chấp lao động tại nơi làm việc

-         Nguyên lý hình thành và phát triển quan hệ lao động tại nơi làm việc

-         Các phương pháp tiếp cận trong tìm kiếm nguyên nhân tranh chấp lao động và đình công

-         Cơ chế phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công

Chuyên đề 3: Luật pháp và thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam

-         Những điểm chính trong pháp luật Việt Nam về tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động

-         Thực tiễn tranh chấp lao động, giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam. Những đặc trưng và bài học kinh nghiệm

Chuyên đề 4: Phòng ngừa, phát hiện, can thiệp sớm nhằm giải quyết xung đột, ngăn ngừa đình công.

-         Thiết lập hệ thống phòng ngừa, cảnh báo và phát hiện sớm xung đột tại nơi làm việc

-         Can thiệp sớm và hành động của các bên nhằm giải quyết xung đột tập thể, ngăn ngừa đình công xảy ra 

Chuyên đề 5: Giải quyết tranh chấp lao động và tái lập quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp

-         Các cấp độ diễn biến của tranh chấp lao động tập thể

-         Đình công và hành động của các bên

-         Tái lập quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại nơi làm việc

Chuyên đề 6: Kỹ năng cơ bản của hòa giải viên tranh chấp lao động

1.     Giới thiệu đàm phán

2.     Xác định và mô tả vấn đề

3.     Phát hiện lợi ích thực sự

4.     Phát triển ý tưởng (Brainstorming)

5.     Lập bản đồ xung đột

6.     Ra quyết định đồng thuận

Chuyên đề 7: Kỹ năng cơ bản của hòa giải viên tranh chấp lao động

7.     Lắng nghe tích cực

8.     Giải quyết vấn đề sáng tạo

9.     Từ chối

10.   Kiểm soát cảm xúc

11.   Đánh giá giải pháp

Chuyên đề 8: Kỹ năng chuyên biệt trong hòa giải tranh chấp lao động

1.     Trung gian hòa giải và lợi ích của trung gian hòa giải 

2.     Các nguyên tắc trong trung gian, hòa giải

3.     Các bước trung gian hòa giải và sử dụng các kỹ thuật cần thiết trong từng bước

4.     Thực hành trung gian hòa giải 

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1574468053_5837_247.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91