Tại sao một số quy định của Bộ luật Lao động Việt Nam chưa bao giờ thực hiện được

Cập nhật lúc: 27-05-2016 08:11:12

Tiếp nối các tọa đàm trong khuôn khổ Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam (IR Net Vietnam), ngày 26/05/2016, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động, tổ chức Tọa đàm với chủ đề "Tại sao một số quy định của Bộ luật Lao động Việt Nam chưa bao giờ thực hiện được?".

So với nhiều nước trên thế giới, các quy định pháp luật về lao động ở Việt Nam đảm bảo khá tốt quyền cơ bản của người lao động. Tuy nhiên, vấn đề tuân thủ luật pháp của cả người lao động và người sử dụng lao động vẫn còn hạn chế. Tình trạng vi phạm pháp luật về lao động vẫn tiếp tục diễn ra mặc dù đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm.

Để thấy rõ được nguyên nhân của vấn đề, Toạ đàm đã tập trung thảo luận về mô hình quan hệ lao động tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới.

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1573983345_287_839.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91