CẢI CÁCH QUAN HỆ LAO ĐỘNG: CÔNG CỤ CẠNH TRANH TRONG FTA

Cập nhật lúc: 26-04-2016 10:55:45

 
Untitled-1 copy copy

Ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch VCCI

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, với việc ký kết hàng loạt các Hiệp định FTA, đặc biệt gần đây là các FTA thế hệ mới như TPP, VN – EU… đã đưa vấn đề lao động thành một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các nước tham gia trong đó có Việt Nam.

Điều này đòi hỏi Việt Nam phải hoàn thiện thể chế pháp luật lao động để phù hợp với các cam kết tại các Hiệp định, bao gồm cả Tuyên bố về những Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

DN đối mặt với nhiều áp lực
 
Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 20/1/2016 cũng đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của chính phủ đối với sự phát triển của QHLĐ tại VN.
 
Mục tiêu chính của Chiến lược là hội nhập quốc tế về lao động – xã hội nhằm phát huy tiềm năng nội lực, lợi thế so sánh của VN, tranh thủ tối đa môi trường, nguồn lực quốc tế góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lao động – xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030… Đồng thời, phấn đấu phát triển lĩnh vực lao động – xã hội đạt trình độ các nước ASEAN- 6 vào năm 2020 và kịp các nước ASEAN- 4 vào năm 2025…
 
Trong tiến trình hội nhập quốc tế, các DN VN đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về nâng cao khả năng cạnh tranh, cùng với thách thức làm thế nào để duy trì mối quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa giữa người sử dụng lao động với người lao động để giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống cho người lao động và thúc đẩy sự phát triển của DN và nền kinh tế.
 
Đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng
 
Còn nhớ, năm 1998 ILO đã ra Tuyên bố về những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và đến năm 2008 tiếp tục thông qua Tuyên bố về thúc đẩy việc bảo đảm quyền lợi của người lao động trong quá trình toàn cầu hóa công bằng. Đây cũng là cách tiếp cận của các FTA thế hệ mới và đang trở thành xu thế trên toàn cầu. Nếu như vào thời điểm thành lập WTO vào năm 1995 mới có 4 Hiệp định FTA có nội dung về lao động, thì đến nay đã có trên 70 Hiệp định FTA quy định về nội dung này.
 
Việc đưa nội dung lao động vào các Hiệp định FTA thế hệ mới còn có mục đích bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên trong quan hệ thương mại, do khi một nước áp dụng tiêu chuẩn lao động thấp và người lao động không được bảo đảm quyền thương lượng với người sử dụng lao động về tiền lương và điều kiện làm việc thì sẽ có chi phí sản xuất thấp hơn nên có lợi thế cạnh tranh so với nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao và bảo đảm các quyền nêu trên của người lao động theo quy định của ILO. Đối với lĩnh vực lao động, cam kết về lao động của Việt Nam trong Hiệp định TPP cũng như FTA VN – EU là những cam kết có tác động làm thay đổi lớn đối với hệ thống QHLĐ tại VN.
 
Và hành động của VCCI
 
Đây là thời điểm cộng đồng DN cần tích cực tham gia vào quá trình đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi các chính sách pháp luật đáp ứng cam kết quốc tế cũng như đảm bảo môi trường hoạt động kinh doanh thuận lợi cho DN, tạo ra nhiều việc làm và QHLĐ hài hòa, ổn đinh. VCCI với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cộng đồng DN VN sẽ tập hợp ý kiến cộng đồng DN để đề xuất chính phủ về các cải cách, điều chỉnh chính sách, pháp luật cho phù hợp với tình hình hội nhập quốc tế.
 
Bên cạnh đó, VCCI đang tăng cường việc hoàn thiện hệ thống tổ chức đại diện người sử dụng lao động trên địa bàn cả nước và xây dựng chương trình hành động nâng cao năng lực cho các hiệp hội DN trong lĩnh vực QHLĐ. Đồng thời, ủy quyền cho gần 20 Hiệp hội DN cấp tỉnh thực hiện chức năng đại diện Người sử dụng lao động cấp tỉnh. Bước đầu, các Hiệp hộ đã ổn định hoạt động và tham gia tích cực xây dựng cơ chế 3 bên trong QHLĐ tại địa phương, góp phần xây dựng QHLĐ hài hòa trong DN.. Mạng lưới này sẽ hỗ trợ việc nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của các DN được sâu sát hơn, đồng thời cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho DN của VCCI được mạnh mẽ hơn nữa.
 
 Hoàng Quang Phòng
Phó Chủ tịch VCCI  

 


Warning: file_put_contents(./log/1573984400_4036_802.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91